Gesindheid

 Jesus se koms aarde toe was nie pligpleging nie, maar ’n gewillige onderwerping om slaaf te word tot voordeel van jou en my. Vir Hom was die wete dat die mensdom se ewige toekoms afhang van Sy dienskneg-word, ver belangriker as om die eer of posisie as gelyke aan God, te behou.  Sy gesindheid van dien was die bepalende faktor, en al het dit Sy lewe gekos, was dit juis hierdie ingesteldheid wat Sy krag openbaar het.

 
Omdat Hyself die voorbeeld gestel het, kon Hy sonder skroom ’n dien-leefwyse van sy dissipels vra.  En dit sluit jou en my in.

Maar kom ons wees prakties: dit is nie in die mens se aard om ander te dien nie – hy wil opdragte gee, terugsit en kyk hoe ander dit uitvoer!  Dit vra dus van jou en my ’n bewustelike besluit om so ’n gesindheid deel van ons lewe te maak. Victor Frankl gee ’n bietjie insig oor die kwessie: “Die laaste van die menslike vryheid is dat jy jou gesindheid in enige gegewe omstandigheid kan kies.”

Om ’n keuse uit te oefen wat tot voordeel van ander is en jou eie wil en emosies op die agtergrond te skuif, spreek van innerlike krag – ’n krag wat kom van Christus en jou tot die moeilikste dinge in staat stel (Filippense 4:13). ’n Goeie gesindheid het te doen met jou keuse om vrede in enige situasie in te dra, met hoe entoesiasties en goed jy dinge doen en  met die nuwe oë waarmee jy na gebeure om jou kyk…..en daarop reageer!

Gebed:

Here, my gesindheid is so dikwels een van “ek sal nie oor my laat loop nie.”  In afhanklikheid kom vra ek vandag dat U my sal leer om deur my gesindheid vrede in enige situasie in te dra.  Help my ook om dinge nie halfhartig te doen omdat ek dink die wêreld skuld my iets nie, maar dat ek so sal optree dat U daarmee tevrede is.

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.