Gestuurders in Jesus se naam

Gestuurdes (Luk 10:1-20)

Jesus Self stuur mense uit in sy Naam. Die 70 (of dalk 72) gestuurdes verteenwoordig alle dissipels. Hulle is padbouers vir Jesus. As ’n klein groepie is hulle deeglik bewus van die reuse oormag teen hulle. Daarom moet hulle bid vir nog werkers. Let wel, dit is die gestuurdes self wat vir nuwe werkers moet bid, nie pawiljoensittende godsdienstiges nie. Laasgenoemdes neem net spasie op. Ware gestuurdes van Jesus leef egter hulle geloof in die gevaarlike loopgrawe van die lewe uit.

Van gevaar gepraat: Jesus sê sy gestuurdes is soos lammers tussen wolwe (10:3). Hulle moet slegs op die Here vertrou vir die oorwinning. Ook is daar geen tydelike byvoordele vir gestuurdes nie. Geen geld, gerief of gewildheid wag op hulle nie. Omdat die Here Self hulle persoonlik uitstuur, is daar ’n groot dringendheid in hulle harte sodat hulle nie sinnelose praatjies maak langs die pad nie (10:4).

Jesus se gestuurdes se werksterrein is die regte wêreld (10:5-7). Dissipels is verhoudingsbouers wat in mense se huise oorbly, nie tref-en-trap predikers nie. Jesus gee nie vir hulle ’n klompie godsdienstige tegnieke wat hulle slaafs moet toepas nie. Nee, hulle moet vir regte mense met regte name en adresse van God se koninkryk vertel en dit in hulle midde uitleef. Ook moet hulle omgee vir siekes en stukkendes (10:8-10).

Gestuurdes van Jesus het groot gesag. Om hulle boodskap te verwerp is om die Here te verwerp (10:13-16). Daarom ken Jesus se gestuurdes ook groot oorwinnings en vreugde (vers 17-24). Tog is hulle enigste dryfveer hulle liefde vir die Here.

Wat ’n wonderwerk dat God ’n klein groepie lammertjies gebruik om duiwels te verslaan en wolwe te verwilder. Wat ’n vreemde, verrassende aardse taakmag! By Jesus hoor hulle dat hul grootste vreugde moet wees dat hulle name opgeskryf staan in die hemel (10:20). Daarheen is elkeen oppad wat saam met hulle die goeie nuus van Jesus omhels.

 

Bron:  ekerk

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.