Getuig in jou werk deur hoe jy werk en hoe jy optree teenoor ander

 1. Moet jou nie oor allerhande dinge bekommer niePrediker 11:10- Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen.
 2. Wees rustig in jou werk – voorkom spanningPrediker 10:4- ……kalmte voorkom groot foute……..
 3. Doen altyd die regte dinge en bly weg van die kwaad af1Petrus 3:12(NLV)- Die Here sorg vir dié wat reg doen, en Hy luister na hulle gebede.1Petrus 3:11(NLV)-Bly weg van die kwaad af, ja doen wat goed is. Soek vrede, ja, jaag dit na!
 4. 1Moenie hoogmoedig wees nieSpreuke 3:34(NLV)-Hy is goed vir hulle wat nederig(‘beskeie’ in 83vertaling) is.Spreuke 8:13- Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid, ‘n verkeerde lewe en slinkse woorde.
 5. Beheer jou humeurSpreuke 14:17- Wie kort van draad is, begaan dwaashede;…
 6. Wees gehoorsaam aan hulle wat gesag oor jou hetEfesiërs 6:5-8(NLV) – Julle slawe, wees gehoorsaam aan julle aardse dienaars. Respekteer en eerbiedig hulle sonder om skynheilig te wees. Gehoorsaam hulle soos julle Christus sou gehoorsaam. Moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Nee, werk as slawe van Christus wat met volle oorgawe God se wil doen. Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Julle weet mos dat die Here elke mens wat sy werk goed doen, sal beloon, of dit nou slawe is of vry mense.
 7. Wees taktvol met menseSpreuke 3:21(NLV)- My seun, moenie takt en oorleg uit die oog verloor nie. Bly altyd oplettend en versigtig. Dit sal jou lewe verryk en eer en agting vir jou bring.
 8. Hê geduld met moeilike mense2Timoteus 2:24(NLV)- Die Here se diensknegte moenie twis nie, maar moet goed gesind teenoor almal wees. Hulle moet bekwaam wees om mense doeltreffend te onderrig en geduldig wees met moeilike mense.1Petrus 3:9(NLV)- Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet ‘n seënwens wees.
 9. Stel ‘n goeie voorbeeld aan ander1Petrus 2:12(NLV)- Handhaaf ‘n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene, selfs al kla hulle julle aan van wangedrag. Hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God die eer daarvoor gee wanneer Hy kom rekenskap vra.
 10. Getuig voor ander oor wat God vir jou beteken1Petrus 3;15- Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.
 11. Help ander waar en wanneer jy kanSpreuke 3:27-28 – Moenie ‘n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê:”Gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou,” as jy nou reeds kan help nie.
 12. Vra God wat Sy wil vir jou isKolossense 1:9(NLV)- Ons vra God dat Hy geestelike wysheid en insig aan julle sal gee sodat julle heeltemal seker sal wees van wat Hy wil hê. 
 13. Kry jou krag van die HereSpreuke 10:29- Om te leef soos die Here dit wil, is die krag van die opregte.Hebreërs 13:6- Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?”
 14. Gaan gereeld kerk toeSpreuke 8:34- Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister, die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drumpel staan en wag.

Bron:  ekerk

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.