Herskryf die bybel vir ‘n nuwe werêld

Die boek se naam hoort eerder te lees “Mense se begrip van die oorsprong van die skepping en sy rol daarin”.

Eksodus het slegs ’n gedeelte van die historiese geskiedenis van die Israeliete maar in werklikheid is dit eerder ’n inkeer van die mens na sy humanitêre waardes. 
Hoe anders vertolk jy dan al die reëlings wat vir ordening gemaak word? Byvoorbeeld, die tien gebooie hoort te lees; “EK IS” is God.

Dit sal jou niks help om van iets materieëls of geestelik ’n afgod te probeer maak nie, want dit bestaan doodeenvoudig nie. 

Die gevolge daarvan op jou psige is katastrofies vir jou want dan leef jy ’n leun. Dit het verder ook ‘n nadelige uitwerking op die mense om jou.
God is jaloers op die verhouding tussen Hom en jou, omdat hy jou liefhet want jy is ’n belangrike deel van sy skepping, indien nie die belangrikste nie.
Jy is geskape om jouself te versorg in die ruimte wat daar vir jou geskep is. Geniet dit en verheug jou daarin en wees dankbaar daarvoor.

Leef in respek vir almal en alle dinge.

En die tweede helfte ook, soos Jesus gesê het: Hê jou naaste lief soos jouself.

Hierdie is net ’n verwysing maar die hele boek moet weer relevant geskryf en verander word om aan te pas in die toekomstige eeu sodat mense weer met hunkering na Gods woord sal wil luister.

Bron:  nuus24 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.