Hy het Sy lewe gegee

 

Die ouer seun het geweet hy gaan hom dood val, maar hy wou sy maat se lewe red. Dalk was dit hy wat die spelery op die dak voorgestel het en hy het vir sy maat se lewe verantwoordelik gevoel. Hoe dit ook sy, dit ontroer ons en dwing ons bewondering af, wanneer ‘n persoon sy kosbare lewe prysgee ter wille van iemand anders. Dit is die wonderlike fondament waarop Chris­tus se verlossing staan. Hy het sy lewe prys­gegee, sodat ons kan lewe.

Dit is die evangelie. Jesus het self verklaar: “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh.13:15). Dit is ’n waarheid wat Paulus verstom het: “’n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie…ja, tog vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe.

Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom.5:7,8). Het hierdie groot wonder al vir ú hart oopgegaan en u het met oorgawe Christus se liefde vir u erken en dit aangeneem met geloof in Hom as u Verlosser? “Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring…” (1 Petrus 3:18).

“Here, vandag sê ek dankie: U het u lewe vir my gegee om my te red.”

Bron:  kragvirvandag

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.