God kyk deur liefde na ons

 

Luidens die berig hoop sy dat dié stap ander mense wat met hulle seksualiteit wroeg sal help en ook homofobie in sport sal beveg. “Ek hoop dit gee mense ‘n bietjie moed. Hoe meer ons uitkom en daaroor praat, hoe meer moet mense besef gay-wees is nie ‘n kwessie nie,” het sy glo gesê. “Tot op hede toe het daar 104 openlik gay atlete aan die somer Olimpiese Spele deelgeneem,” berig Reuters vanuit Londen.
 

Naas die erge worsteling wat elke gay mens tydens die ontdekking van hulle “anderse” seksuele oriëntering en die aanvaarding daarvan deurgaan, is die bekendmaking daarvan nóg ‘n moeilike hekkie om te oorkom. Hoe sê jy vir jou familie, vriende en – in die geval van ‘n openbare figuur – aan die breër gemeenskap dat jy nie by kategorieë waarin mense ten opsigte van gender oor die algemeen geklassifiseer word inpas nie. “Ek is ‘n vrou, maar stel nie in ‘n verhouding met ‘n man belang nie,” is beslis nie woorde wat maklik geformuleer óf gesê word nie.
 

Die verguising wat christene soos Pieter Cilliers en Laurie Gaum deurgemaak het en die verwerping waardeur húlle ná soortgelyke aankondigings gegaan het, lê hopelik nie ook vir Karen voor nie. Of daar enigiets uit Pieter, Laurie en nog ander se verhale (sien bv “ ‘n Kas is vir klere”) en byvoorbeeld die kerk se worsteling om goeie antwoorde hieroor te vind geleer is, sal ons seker nou weer sien. Gelowiges bly dikwels stil wanneer hieroor gesels word omdat hulle nie weet wat om te dink of te sê nie, maar ook omdat hulle ander oortuigings as mense wat gays verwerp huldig, maar nie óók verwerp wil word nie.
 

Al hoe meer christene wil nie-heteroseksuele mense nie meer – soos wat dit vroeër dikwels gedoen is – bloot deur die voorlees van ‘n aantal tekste uit die Bybel tereg en wegwys nie. Om gay te wees is nie ‘n siekte, afwyking of sonde nie, maar ‘n oriëntasie wat erken en aanvaar moet word, sê al hoe meer christene na aanleiding van hulle reis saam met God, hulle bestudering van die Bybel en hul meelewing met mense. Die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging het ná baie navorsing reeds in 1973 tot die gevolgtrekking gekom dat homoseksuali­teit nie ‘n siekte of ‘n sosiale afwyking is nie en stel sedert 2000 ook dat geen terapie of mediese behandeling seksuele oriëntasie kan verander nie.
 

In ons besinning en gesprek hieroor sal ons self moet besluit of ons op dit waaroor ons konsensus het, of op dit waaroor ons verskil wil fokus. Waaroor ons egter nooit kan verskil nie, is dat ons in liefde met mekaar moet omgaan, na mekaar moet luister en (Joh 13:34-35; 15:9-17). Ons verhoudinge word op die liefde van Christus gebaseer, het die NG Kerk se Algemene Sinode in 2007 beaam. “Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die mens­waardig­heid van alle mense,” is ná jare se bid, besin, beredeneer en gesels bevestig. God kyk deur liefde na ons.
 

Wanneer ons rondom Nasionale Vrouedag vroue vier en oor ons houding jeens vroue besin, is dit goed om ook te vra hoe ons iemand soos Karen in haar vrou- én haar anders-as-ander-vroue-wees kan ondersteun. Mag jy beleef dat God jou ín jou uniekheid ken, liefhet en begelei.

En mag jy daarin slaag om ander in hulle andersheid raak te sien, lief te hê en te dien.
 

Bron:  ekerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.