Hoe om vir God te gee wat Hy soek


En as deel van God se ewige volmaakte plan vir elkeen van ons, ontvang elke uitverkorene wat glo die hemelse rykdom van God. Die omvang en die waarde van hierdie God-gegewe rykdom is onberekenbaar tydens ons aardse reis. Tog is die besit van hierdie rykdom gewaarborg op grond van wie Jesus as Middelaar en Heelmaker is – Hy bevestig die besitreg in ons deur sy Gees. Op hierdie stadium van ons geloofsreis verstaan ons hierdie rykdom wat ons besit in menslike woorde soos liefde, vrede, goedheid, mededeelsaamheid, selfloosheid, blydskap, ens.

Maar die sonde in elkeen van ons, kom staan in die pad van hierdie vernuwende werk van die Heilige Gees. En dit is nie net klein klippies wat ons self in die pad pak sodat ons nie kan vorder op die reis na vernuwing nie. Ons bou sommer self 50 meter hoë betonmure wat 10 meter dik is, waaroor ons nie kan klim nie, en nog minder ‘n gat deur kan kap. Dit is moeilik om vir ander te besluit wat hierdie mure is wat in die pad staan van God se werk in ons. En as ek voorbeelde noem, sal dit baie kan verskil van gelowige sondaar tot sondaar. Om aan die sluit by bogenoemde teksvers, ons moet die dooie en onheilige goed deur God laat verwyder.

Voorbeelde kan wees: my beroep om soveel as moontlik geld te maak, my sport om soveel as moontlik plesier te kan hê, my seksuele fantasieë wat ek vertoetel vir eie genot, my selfvernietigende strewe na roem, ens. Ons kan dit baie name gee, dit is afgode wat in die pad staan van God se werk in my. En ek het ‘n keuse, ‘n eie vrywilligheid waar ek self besluit hoeveel energie ek insit om hierdie mure in die pad te bou.

Waarop kom hierdie selfprysgawe ter wille van “lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is”, neer? Ek moet my prioriteitslysie in my lewe herskryf! My reaksie op die groot ontferming van God, is nie om sterretjies in die hemel te verdien nie. Ek neem self die besluit dat God my lewe kan verander om te wees soos Hy dit wil hê. 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.