GOD SE DRUKPERS

‘n Misverstand tussen ons en die Here kan maklik ontstaan. Vir ons lyk dit of dinge so ver­keerd verloop, maar al die tyd het God ‘n goeie plan in gedagte vir ons. “Ek weet wat ek vir julle be­plan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daar­na vra.” (Jer.29:11-13).

Naomi het in so ‘n misverstand beland. Na haar man en albei seuns in Moab dood is, waar hulle tydens die honger­snood in Israel ‘n heenkome gaan soek het, het sy en Rut teruggekeer huis toe. Sy het haar dorp se vroue se groet: “Is dit Naomi?” beantwoord met: “Noem my nie Naomi (lieflik) nie. Noem my Mara (bitter), want die Al­mag­tige het my baie bitterheid aangedoen.” (Rut 1:19,20). En al die tyd was God besig om vir haar ‘n wonderlike toekoms uit te werk. Sy het grootmoeder van koning Dawid en van die Christus geword. Haar naam is in die Bybel verewig.

Jakob het dieselfde misverstand ervaar. Hy sê vir sy seuns: “Julle beroof my van kinders…alles is teen my.” (Gen.42:36). En toe Farao hom na sy ouderdom gevra het, sê hy: “Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare.” (Gen 47:9). Tog was die Here besig om hom as die stamvader van sy volk Israel te vorm.

Pêrels word in diep waters gevind. Goudriwwe loop in diep aarde. Vir diamante word gedelf. God bewerk vir ons kosbare seën, maar dit lyk of ons sake verkeerd loop. Laat ons God gedurig vertrou.
“Here, vandag hou ek my oë op U en ek vertrou U.”

Bron:  Kragvirvandag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.