God soek jóú erg!


Kom ons kyk wat het by die fontein by Sigar tussen Jesus en die Samaritaanse vrou gebeur: Jesus, die Jood, loop die gevaarlike kort pad deur Samaria na Galilea; by die fontein by Sigar wil Hy rus en water drink; Hy doen die mees onaanvaarbare ding om by ‘n vrou, en dan nog ‘n vrou met ‘n slegte naam, water te vra; maar dan bied Jesus vir haar lewende water aan, water wat haar ewige dors sal les … kom ons maak weer die sprong na vandag:

Wie verteenwoordig hierdie Samaritaanse vrou vandag? Dit kan diegene met ‘n slegte naam wees, wat dalk ‘n etiket dra van so en so wees. Dalk is dit jy wat voel daar is te veel verkeerd in jou lewe, Jesus is te goed om vir jou bedoel te wees. Miskien het daar iets groot verkeerd geloop in jou verlede, iets wat jy dink God nooit sal kan vergewe nie. Moontlik voel jy nog nie gereed dat Jesus jou lewe kom oormaak nie, jy voel jy wil nog eers dit of dat. Opgesom: die Samaritaanse vrou verteenwoordig vandag elkeen van ons wat dors en smag na iets nuut in ons lewe as Jesus-mense.

Wat bied Jesus vir jou vandag aan? Wat het Hy vir die vrou aangebied? Lewende water. Dit is die lewe wat deur die Heilige Gees aan iemand gegee word omdat Jesus as Verlosser aan die kruis gesterf het. Hierdie lewe-gawe van God maak jou so vol, dat dit oorloop in jou lewe en ook vir ander verandering en vernuwing bring.

Kom ons keer terug na die probleemstelling aan die begin, naamlik dat ons geneig is om te veel klem te plaas op óns soeke na God. In die gesprek tussen Jesus en die vrou leer ons dat die klem baie sterker val op Jesus se aanbod van lewende water. 

Dit is Hý wat jou soek; dit is Hý wat na jóú dors; Hý gee die lewende water; Hý bewerk die vernuwing; Hý maak van jóú ‘n kanaal van lewende water na ander; dit is Hý, en nogmaals Hý!

Laat Hý jou ewige dors les!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.