Grote Genade!

Ook nie iemand wat die wêreld deur vergaderings, beplanningsaksies of konsensus-politiek wou verander nie. Daarvoor was sy liefde vir die Here te groot. Luther was ’n profeet. En profete wen nie aldag gewildheidskompetisies nie. Hulle is nie aldag die godsdienstige smaak van die week nie omdat hulle nooit middelgrond soek of almal wil tevrede stel nie.

  

Na jare se worsteling met die Bybel het Maarten Luther ontdek God se genade het net een naam en adres — Jesus Christus! Jesus se dood en opstanding is onverdunde Goddelike liefde in aksie. Genade is om die Here op sy allerbeste en allernaaste te ervaar! Luther het gesnap God se genade is ’n hemelse werkwoord. Genade kos Hom ’n kruis. Maar genade is ook ’n menslike ruswoord. Anders gesê, God doen genade en mense ontvang dit gratis, onverdiend, verniet! Boonop ontvang die verkeerde mense genade, diegene wat niks het om dit by God mee te koop, of deur ’n goeie lewe te verdien nie.

Genade is net bedoel vir God se verlore eiendom, nie vir vromes nie. Genade is God se nuwe Genesis. Dis sy van-voor-af oorbegin met elkeen wat ’n slegte Eksodus beleef het. Genade — soos wat Philip Yancey dit onlangs eietyds beskryf, is om te besef niks wat ek gedoen het, tans doen, of nog in die toekoms gaan doen, kan maak dat God meer of minder van my hou nie. Hy het my in elk geval lief!

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.