HAMBA KAHLE, MADIBA!


 

Hy het dit tasbaar vir die NG Kerk kom wys toe hy die vergadering van die

Algemene Sinode in 1994 in Pretoria besoek het. So het hy die lidmate van die NG Kerk saamgenooi

op hierdie reis!

Ons treur saam met die land, sy familie en dierbares oor die verlies van ’n geliefde leier. Ons is

dankbaar dat God iemand soos Madiba gestuur en gebruik het om Suid-Afrika uit ‘n doodloopstraat

te lei na ‘n nuwe toekoms. Ons is dankbaar vir die baie jare wat hy na sy vrylating gespaar was.

Sy lewe en erfenis daag ons uit om in ons alledaagse lewe menswaardigheid en respek teenoor

mekaar in elke deel van ons land se bestaan en samelewingstrukture te koester.

Ons is oortuig Madiba het die goeie wedloop afgelê en die wenstreep bereik. Ons groet hom: Hamba

Kahle, Madiba!

Namens die Moderatuur van die Algemene Sinode Moderamen

Dr JJ Gerber

Algemene Sekretaris van die NG Kerk

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.