Nie goed genoeg nie? Dink weer…


Koning Dawid onthou ons vir sy oorwinning oor Goliat en vir sy vele veldslae waar hy as oorwinnaar vandaan gekom het. Ons is vinnig om te vergeet dat hy owerspel gepleeg het met Batseba, ’n getroude vrou en die hoof-organiseerder was dat haar man in ’n veldslag omkom. Ja, aandadig aan moord. Tog gebruik God hom groot.

 


Petrus is die grootmond wat belowe dat Hy Jesus nooit sal verloën nie. Jy ken die verhaal en drie keer wat hy Jesus verloën voordat die haan kraai. In Johannes 21 reik Jesus ’n hand na Petrus uit — ’n hand van herstel — “laat my skape wei”.


Paulus aan die anderkant keur die wrede stenigings-moord op Stefanus goed en wens die manne wat die doodskote met klippe gegooi het, geluk. Tog, ontmoet God hom oppad na Damaskus en Paulus word ’n kragtige instrument in God se hand.


Wat van jou? Wat is jou storie wat jou volgens menslike standaarde diskwalifiseer? Dink weer, dink aan Moses, Dawid, Petrus en Paulus. Maak reg met God en sien sy liefdevolle arms om jou. Hy is ’n God van herstel, vergifnis, genesing en ’n nuwe begin.


Bron:  ekerk.org
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.