Hartoorplanting

 

Eseg 36:21-35
21 Ek is begaan oor my heilige Naam wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het.
22 Daarom, sê vir Israel: So sê die Here my God: Dit is nie ter wille van julle dat Ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het.
23 Ek sal die heiligheid van my groot Naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my Naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer Ek my heiligheid laat blyk in wat Ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat Ek die Here is,” sê die Here my God.
24 “Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaarmaak en julle na julle land toe bring.
25 Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery.
26 Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee.
27 Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.
28 Julle sal in die land woon wat Ek aan julle voorvaders gegee het, julle sal my volk wees en Ek sal julle God wees.
29 Ek sal julle bevry van alles waarmee julle julle verontreinig het, Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is; Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie.
30 Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie.
31 Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie, en julle sal ‘n afsku hê van julleself oor julle sonde en julle afskuwelike dade.
32 Julle moet weet, sê die Here my God, dat Ek dié dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas, Israel, is skaamte en skande oor julle optrede.”
33 So sê die Here my God: “Die dag as Ek julle van julle sonde reinig, sal Ek sorg dat julle stede weer bewoon word en sal julle puinhope herbou word.
34 Die kaalgestroopte land sal bewerk word in plaas daarvan dat dit kaal lê voor die oë van almal wat daar verbygaan.
35 Hulle sal sê: ‘Dié land was verlate en nou is hy soos die tuin van Eden; die stede het in puin gelê, hulle was verlate en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners.’
 

‘n Hartoorplanting vir ‘n nasie. Die Here se wil vir Sy volk is ‘n nuwe lewens sentrum, een van vleis. In Esegiël spreek die Here die hardheid van die hart aan. Vers 21 sê: “Ek is begaan oor My heilige Naam wat oneer aangedoen word …” Sjoe, klink dit nie bekend nie? ‘n Land waar die slegte heerskappy voer oor die goeie. Só is dit in baie lande. Iemand vertel anderdag dat hy in ‘n ander land gaan kuier het. Hy het sy “Loftus vir Jesus” baadjie gedra, en toe vra iemand vir hom: “Who is Jesus?” Wie is Jesus, nie wat is Loftus nie. En hierdie is ‘n land waarheen baie van ons mense graag wil gaan!
 

Hoekom praat die Here van ‘n hartoorplanting? So lank gelede al? (Esegiël het as profeet opgetree in 597 voor Christus)
 

Miskien is dit tyd om vandag so ‘n bietjie te kyk na ons eie harte. Dalk is dit tyd vir ‘n hartondersoek, miskien ‘n EKG. ‘n Gesonde geestelike EKG kan dalk beteken: “Ek ken God”, ‘n slegte EKG wys op ‘n hart van klip.
 

Die hart is sekerlik dié belangrikste orgaan in die liggaam. Mens kan eintlik sê jou hele wese is in jou hart gesetel. Jy kan jou brein forseer om dinge te doen, jou brein kan gemanipuleer word, maar nie die hart nie. Die hart is klip of vleis, hard of sag, mooi of lelik. Soos ‘n pit in ‘n perske, is die hart die pit van ons bestaan. Dis hoekom dit ook die plek is waar Satan sy plek wil inneem, dis ook waar onheil uitbroei, dis waar alles wat kwaad is gestalte kry. En as ‘n hart eers hard is, word hy moeilik sag. Job 41:15 “Sy hart is so hard soos klip, so hard soos ‘n maalklip”. Jou hele gevoel is gesetel in daardie holte in jou borskas. Is jou hart dalk vandag hard? Kom ek vra jou: “is daar iemand teen wie jy jou verhard het? ‘n Familielid? Jou ouers? ‘n Vriend? ‘n Kind? ‘n Kollega? Klink die woord ‘wrok’ bekend? Onvergewensgesindheid? Bitterheid?” … hierdie is dinge wat die hart hard maak.
 

Hoe kan die Here vandag vir ons ‘n hartoorplanting doen? Wel, as jy vir ‘n hartoorplanting gaan, is dit tog seker jou keuse, dit geskied met jou toestemming. Niemand gaan jou oorrompel en ‘n nuwe hart in jou inplant nie. Voor ‘n hartoorplanting is daar dus eerstens ‘n erkenning dat daar iets groot fout is met die hart, en tweedens sal jy dan toestemming verleen dat die operasie uitgevoer word. Ons moet dus self tot die punt kom waar ons kan erken dat ons ‘n nuwe hart benodig, en die Here dan toestemming gee om die hartsvervanging te doen!
 

Wat is die simptome van ‘n klip-hart?
1) ‘n Afgestomptheid oor sonde – dis moeilik om dit raak te sien, want ons rasionaliseer so maklik en sê dis okay, almal maak maar so, ek is maar net ‘n mens, ens. Niemand van ons is volmaak nie, daarom sal ons ‘n lewenslange geveg teen sonde hê.
2) Slegte verhoudinge met ander mense. Hoe sal jou man/vrou/kinders vandag jou hart-toestand beskryf? ‘n Klip-hart het geen liefde vir ander mense nie. Sonder liefde kan daar geen verhouding wees nie, sonder liefde is daar geen respek, deernis, empatie, “compassion” nie. Liefde kan nie ‘n klip penetreer nie.
3) Geen liefde vir God. 1 Joh 4:7 “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet is ‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde”.
4) Onvergewensgesindheid, bitterheid, haat, naywer, jaloesie, verdeeldheid, skeuring is ‘n verdere klomp simptome. ‘n Klip-hart wys op ‘n mens se gesig, weet jy? Dit maak ‘n mens se oë hard.
 

‘n Nuwe hart beteken ‘n nuwe mens. ‘n Nuwe hart pomp lewegewende suurstof deur ‘n mens se liggaam, tot by jou brein. ‘n Nuwe hart maak die hele liggaam gesond. Nuwe denkpatrone, nuwe handelinge, nuwe praat gewoontes, herstelde verhoudings, diensbaarheid, gee hoop vir die toekoms, neem stress weg, gee nuwe insigte. Dit maak ‘n mens bruikbaar vir die Here.
 

‘n Hartoperasie vat lank, maar kan eers klaarkry as dit iewers begin het. Die Here kan ‘n mens se hart in ‘n oogwink vervang met ‘n sagte een van vleis, maar lewegewende bloed vat dalk ‘n tydjie om al die organe te bereik. En ja, ou sekelstert wil graag kom in-‘chip’ en jou kom wysmaak dat die operasie ‘n mislukking was … moenie na hom luister nie.
 

Na so ‘n hartoperasie het mens hersteltyd nodig, jy het oefening nodig om die hartspier sterker te maak. Net so na ‘n geestelike hartoorplanting moet daardie hartspier geoefen word sodat dit elke dag sterker kan word. Stadig maar seker begin al die slegte simptome verdwyn. Dis nodig om nuwe gewoontes te vestig, om met ander oë te kyk… volkome vreugde en vrede sal volg. Ja, natuurlik sal daar dinge op ons pad kom wat weer die bloeddruk sal opjaag en die hart vinniger laat klop, maar die gesonde hart van vleis laat ons dinge anders hanteer … met meer liefde, meer geduld, mooier woorde, minder skree en vloek, minder verwyt, meer selfbeheersing.
 

Pas jou nuwe hart op! Dit is soos ‘n paradys – Eseg 37:35: “Dié land was verlate en nou is hy soos die tuin van Eden”

Bron:  heuning.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.