Goddelike ouerliefde: wat is dit?


Ouers moet onthou dat volwasse kinders kan steeds verander. Dit gebeur baie keer dat kinders wegdryf van die gesinswaardes in die fase wat hulle uit die huis gaan. Juis dan moet ouers nie moedeloos word nie, maar steeds volhardend bid vir hulle jong volwasse kinders. Omgee-ouers behoort te weet dat die positiewe invloed wat hulle vir hulle kinders is, is veral in die voorbeeld wat hulle steeds vir hulle kinders stel. Deur getrouheid teenoor God te demonstreer aan hulle kinders, word hulle rolmodelle van ‘n goeie lewe. Om deurlopend hulle lojaliteit teenoor God uit te leef, is die kragtigste manier om steeds hulle volwasse kinders te beïnvloed.

Daar is goeie nuus vir ouers wie se volwasse kinders weggedryf het van die goeie gesinswaardes wat in hulle ouerhuis gegeld het. Dikwels sal hierdie kinders se lewens verander sodra hulle self kinders het. Hierdie nuwe ouers besef dan die enigste betekenisvolle waardesisteem, is dié een wat gebaseer is op egte geloof en vertroue in Jesus Christus. Dan keer hulle terug na die waardesisteem wat gebou is op genade en vergifnis. Daarom is dit uiters belangrik dat jong volwasse kinders vashou aan hulle geestelike nalatenskap, nie net ter wille van hulleself nie, maar ook ter wille van hulle kinders en hulle kleinkinders.

Goddelike ouerliefde bestaan dus in die aktiewe uitleef van die liefde van God wat deur Jesus gedemonstreer is met sy verlossingswerk. Elke gelowige ouer het die geleentheid om sy kinders deur al hulle ontwikkelingsfases te begelei in volledige afhanklikheid van God se liefde. God self is die kragtigste en betroubaarste ouerleiding wat daar kan wees – en Hy help so verskriklik graag!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.