Heiligmaking

Wanneer die Bybel praat van mense of voorwerpe wat “heilig” of “geheilig” is, is die betekenis dat die persoon of die voorwerp vir God opsygesit is, en nie vir ander dinge gebruik mag word nie. Dit hoor ons in die Ou Testament reeds ivm die voorwerpe wat by die tabernakel gebruik is en ook van die priesters wat vir die Here moes diens doen.

Maar in die Nuwe Testament beteken dit dan ook dat ons wat gelowiges is, vir die Here opsygesit is, en daarom moet ons in gehoorsaamheid aan Hom lewe en nie ons eie of ander mense se gedagtes sal volg nie.

Die vraag oor wanneer dit gebeur is belangrik. Ons sien dat daar plekke in die Nuwe Testament is waar gepraat word van ons heiligmaking of heiliging in die verlede tyd. Dit word dus genoem iets wat reeds gebeur het. Maar dan word van heiligmaking ook gepraat in die teenwoordige tyd.

Voorbeelde van die verlede tyd kry ons bv in 1 Kor 6: 11 waar die apostel eers ’n lys van sondes opnoem en dan sê:  “So was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God”.
Hier word verklaar dat ons wat glo, geheilig is, (verlede tyd) asof dit afgehandel is, en dat dit gedoen is deur Jesus Christus en die Heilige Gees. Dieselfde verwysing na die verlede tyd tref ons in baie plekke aan, bv in 1 Kor 1: 30  “Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword … die heiliging en die verlossing”.


Ons moet dus begin deur vir die Here dankie te sê dat Hy ons reeds vir Homself opsygesit het toe Jesus ons gered het, en dat Jesus eintlik ons heiligmaking geword het. Dit beteken as God nou na my kyk, dan sien Hy nie meer my sonde nie, maar Hy sien die volmaaktheid van Jesus Christus en sy gehoorsaamheid.

Maar net so duidelik word dit ook aan ons deurgegee in die vorm van ’n bevel, dus iets waaraan ons elke dag moet werk. So kry ons dit in die teks 1Pet 1: 15 en 16 wat hierbo aangehaal is. In 1 Tes 4: 3 hoor ons:  “Dit is die wil van God, julle heiligmaking”.


Ef 4: 24 “Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig”

Heb 12: 14 “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ’n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie”.

Aan die een kant word ons heiligmaking dus beskryf as iets wat deur Jesus afgehandel is en aan ons toegereken word by wedergeboorte, net soos die redding en die vryspraak. Maar aan die ander kant is dit iets wat ons elke dag moet uitleef in die keuses wat ons maak, dat ons sal kies om heilig te lewe net soos ons ons elke dag van die sonde moet wegkeer wanneer ons dit teëkom.

Dit het verband met die plekke waar die Nuwe Testament sê dat ons saam met Christus gekruisig is (verlede tyd) wat die ou natuur en die wêreld betref. Maar dan word daar ook in die teenwoordige tyd gepraat:
“Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe omdat julle een is met Christus Jesus”.

Daar was al baie ongelukkigheid en misverstand as Christene net een van hierdie twee aspekte van heiligmaking beklemtoon het en die ander een nie wou raaksien nie. Mense wat net raaksien dat Christus ons reeds heilig gemaak het, reken dan dat ons self niks verder daaraan hoef te doen nie.

Mense wat net raaksien dat ons heil;ig moet lewe, sal moedeloos word omdat ons dit op ons eie nie kan regkry nie.

Die beste raad is dat jy self in jou gereelde lees van die Bybel sal oplet wat die Here hieroor sê en hoe Hy ons daarvoor wil lei en vir ons krag gee. Let ook op as jy iets raaklees oor die Heilige Gees en wat Hy in ons lewe doen wat ons heligmaking betref. Mag die Here jou baie duidelik daaroor lei.

Bron: www.christians.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.