Hemelvaart is n gebedsverhoring

Die Hemelvaart van Jesus Christus as Seun van God is een van die groot gebeurtenisse wat nie altyd na waarde geskat word nie. Dit is een van die grootste gebedsverhorings in die Bybel. Jesus het sy hele lewe as gebed vir God gegee, sodat die mensdom se sondes vergewe kon word. Die feit dat God Jesus opneem na die hemel is ‘n bewys dat God Jesus se offer vir die mensdom se sonde aanvaar het. God het hiermee aangekondig dat die aardse sending van Jesus voltooi is. Nou is Jesus saam met God op die troon en regeer Hy saam met God die volgelinge van Christus (die Kerk). Hemelvaart dui die begin van ‘n nuwe tyd vir Christene aan.

 

Nou moet hulle Christus se getuies wees en die evangelie aan alle mense gaan verkondig. Christene moet nou die gebed van Christus gaan uitvoer. Een manier hoe om dit te doen, is om God se Woord in alle tale te vertaal en versprei sodat elke mens sy eie Bybel op ‘n bekostigbare manier kan besit. Die vertaling en verspreiding van God se Woord is die sendingopdrag wat die Bybelgenootskap onderneem het om uit te voer.

 

 Die Bybelgenootskap is ‘n Hemelvaart-organisasie, wat onder die opdrag van Handelinge 1:8 en 9 staan. Baie onbaatsugtige ure gaan in die groot opdrag in. Jy kan deel word daarvan deur elke dag te bid vir die vertaling van die Bybel.

 

Bid ook dat die Bybel toegang sal kry tot mense se huise en harte, sodat hulle Jesus as die Here wat opgevaar het na die hemel, sal erken. Jy kan ook deel word van hierdie groot taak deur die Bybelgenootskap finansieel te ondersteun deur self maandeliks ‘n Bybel te borg. Kyk gerus op die webwerf van die Bybelgenootskap – www.bybelgenootskap.co.za. 

 

Gebed: Here help my om die groot sendingopdrag van u hemelvaart uit te voer deur u evangelie te verkondig.

Amen

 

Bron:  versndag

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.