Herskeppende teenswoordige Regeerder

Die 24 ouderlinge rondom die troon is die totale, verloste, klaar verheerlikte kerk op aarde, reeds rein gewas en toegerus om dienswillig instrumenteel in God se hand, te regeer. Deur die volheid (simbolies sewe) van die Heilige Gees, is God herskeppend besig om vandag deur sy kerk hierdie aarde geestelik nuut te maak. Die 4 lewende wesens (afgelei uit Eseg.1 en Jes.6) is simbolies die hele lewende skepping en het die vermoë om met spoed God se wil uit te voer.
Wat beteken dit vandag vir ons?

Die belangrikste is om vandag te ervaar Wie God werklik is: 
Hy is die heilige verlossende Herskepper en die herskeppende teenswoordige Regeerder!
Hoe raak dit ons vandag?

As rein gewaste kinders van God, is Hy besig om deur ons hierdie deurmekaar aarde geestelik nuut te maak. In hierdie laaste dae wat ons op aarde is, is ons deel van God se regeringsmag oor alle bosemagte en goddeloosheid. Hy is besig om te wen, en dit beteken, ons is besig om te wen.

Terwyl ons terugkyk na wat God reeds gedoen het en ons kyk vorentoe na wat Hy nog gaan doen, kry ons moed vir vandag.

Kom ons dink na oor:
1. Watter alledaagse voorbeelde is daar van God wat in beheer is?
2. Hoe kan ons in die kerk deel wees van God se heerskappy?

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.