Het jy al gevra?


Jesus-mense is wedergebore-mense. Dit is mense wat deur die Heilige Gees volgelinge word van die lewende mens, Jesus. Jesus-mense is nou al reeds in die koninkryk van God, al is hulle nog van vlees en bloed op hierdie tydelike aarde. Maar omdat hulle wedergebore is, is hulle reeds “gees”, dit wil sê, hulle is reeds Gees-vervuld, hulle het reeds deel aan die goddelike dimensie waarin God bestaan. Wedergebore Geesvervulde Jesus-mense sal nie verlore gaan nie, maar het reeds die ewige lewe. Want hulle glo, hulle glo in die enigste Seun van God. Want hulle ontvang deur die onverdiende guns van God, die gawe om in Hom te glo.

Twee geleerdes, twee leermeesters, twee Joodse Rabbi’s is in gesprek met mekaar oor die wondertekens wat die Een doen. Rabbi Jesus stuur die gesprek in die rigting van die koninkryk van God, en hoe om daar in te kom. Dan vra Rabbi Nikodemus uit oor hoe ‘n ou man weer gebore kan word. Rabbi Jesus verduidelik en sy verduideliking kan net verstaan word as dit reeds met jou gebeur het. “… elkeen wat uit die Gees gebore is” (Johannes 3:8 se einde) verstaan die reëls van die koninkryk van God. God bied ‘n nuwe lewe aan, en elkeen wat hierdie aanbod aanvaar, word ‘n nuwe inwoner van sy koninkryk. Maar daarmee is die nuwe lewenswyse nie afgehandel nie. Jy behoort weer te vra, en weer te vra, ja, tot vervelens toe te vra:

Wanneer laas het jy vir Jesus gevra?
Wanneer laas het jy vir Jesus gevra dat sy Gees intenser in jou sal werk?

En wanneer sy Gees intenser in jou werk, word Hy al hoe meer in jou. Die aardse dinge kry ‘n ander betekenis omdat Hy nou ook deel daarvan is. Die Jesus-mens leef volgens die waarheid wat die Gees in jou werk. Oorgemaakte mense lewe anders, al hoe meer anders. Ander mense word om ander redes belangrik. Ander aardse goed word belangrik. Ander lewenswaardes geld omdat jy oorskakel na God se waardes.

Jesus is jou antwoord, indien jy vra! 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.