Sodom en Gomorra

Wat dink jy het in Sodom aangegaan dat die Here so daadwerklik ingegryp het en alles vernietig het? En aan hoeveel van hierdie dinge is ons dalk self skuldig? Wat is die norme en standaarde in vandag se samelewing en hoeveel dinge het maar aanvaarbaar geword met die tyd? Nou kom daar nog so ’n moedswillige vragie by my op: is verkeerde dinge nou meer aanvaarbaar omdat Jesus êrens  tussen Genesis en 2013 aarde toe gekom en gesterf het vir ons sondes?

Het dit God, die Vader, se hart so bietjie sagter gemaak en het Hy nou ’n sonde-filter op Sy oë sodat Hy sekere van ons sondige dade miskyk?

Kom ons lees nou dié interessante deel in Gen. 18 en 19 en kyk na die vraag: hoeveel regverdiges is nodig dat die stad God se oordeel kan vryspring?
 

Gen. 18:20-33

Toe sê die Here: “Die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot! Ek wil gaan kyk sodat Ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot by My gekom het, gehandel het of nie.” Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra: “Sal U die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar vyftig regverdiges in die stad. Sal U die plek werklik vernietig? Sal U dit nie spaar oor vyftig regverdiges daarin nie? U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie! U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie! Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie?” Toe sê die Here: “As Ek vyftig regverdiges in Sodom kry, sal Ek die hele plek spaar oor hulle.” Abraham het gesê: “Ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. Sê nou die regverdiges is vyf minder as vyftig: sal U die hele stad vir vyf verdelg?” Hierop antwoord die Here: “Ek sal dit nie verdelg as Ek vyf en veertig daar kry nie.” Toe praat Abraham weer met die Here: “Miskien sal daar veertig gevind word,” en die Here sê: “Ook oor veertig sal Ek dit nie doen nie.” Abraham sê toe: “Moet tog nie kwaad word as ek nog ‘n keer praat nie, Here. Miskien sal daar dertig te kry wees,” en die Here sê: “Ek sal dit nie doen as Ek dertig daar kry nie.” Maar Abraham sê: “Ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar twintig gekry,” en die Here sê: “Oor die twintig sal Ek dit nie verdelg nie.” Toe sê Abraham: “Moet tog nie kwaad word nie, Here! Ek wil nog net een keer praat; miskien word daar tien gekry.” En die Here sê: “Ook oor tien sal Ek dit nie verdelg nie.” 

Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan, en Abraham het na sy plek toe teruggegaan.
 

Net 10 regverdiges sou goed genoeg gewees het. Net 10! Abraham probeer onderhandel met God en begin by 50, toe 45, 40, 30, 20 en uiteindelik 10. Hy draai as’t ware die Here se arm en die Here stem in tot by 10 regverdiges en dan sê vers 10: “Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan en Abraham het na sy plek toe teruggegaan”. En toe vlieg die volstruis in die windpomp in en die Here verdelg die plek, want daar was nie eers 10 regverdiges in die dorp nie.
 

Gen. 19:23-29
Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe het die Here swael en vuur van Hom af, uit die hemel uit, laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring; selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in ‘n soutpilaar verander. Daardie oggend het Abraham vroeg opgestaan en na die plek toe gegaan waar hy in die teenwoordigheid van die Here gestaan het. Toe Abraham in die rigting van Sodom en Gomorra en van die hele vlaktestreek kyk, sien hy oor die hele wêreld trek rook op asof dit ‘n steenoond is. Toe God die stede in die vlakte verdelg het waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het.
 

Lot en sy familie word gered, sy vrou kyk om en verander in ’n soutpilaar. En kan jy glo, Lot en sy 2 dogters gaan bly in die berge, sy dogters maak hom dronk, slaap by hulle eie pa en raak swanger. Hoe siek kán dit wees? Genugtig, wat se plek was dit?
 

Ons leef nou in 2013 en ons kyk so maklik neer op Sodom en Gomorra, maar ek wonder hoe lyk ons (ja, myne ook) lewens voor die Here? Wat dink Hy as Hy afkyk op Suid-Afrika? Behoort ons die vuur en swael vry te spring? Aborsie is seker een van die grusaamste maniere van moordpleeg en tog is dit deesdae aanvaarbaar, want ons het mos keuses en ons regstelsel laat dit toe. Aborsie, moord en doodslag, korrupsie, sameswering, wit-boordjie bedrog, plaasmoorde, korrupsie in die regering, diefstal by die werk, versuim om jou boetes te betaal, ’n motor met omkopery deur die toets sit, praat op jou selfoon terwyl jy bestuur, wanbetaling van jou rekeninge, jou baas se tyd steel deur hordes e-posse rond te stuur in werkstyd, meer en langer teebreuke te neem as wat jy veronderstel is, afskeepwerk doen, siekteverlof neem sonder dat jy siek is en so kan ons voortgaan met opnoem. Het jy agtergekom dat al hierdie dinge in een sin staan? Dit begin by baba-moord (wat jou dalk ook walg) tot by die dingetjies waaraan ons almal maar elke dag skuldig is. Besef jy dat daar in die oë van God geen verskil is nie? Weet jy, ek verstom my hoeveel mense skuldig is aan die wanbetaling van hulle rekeninge. Mense gebruik die dienste van ander en betaal dan net nie, of betaal alewig laat.  Jannie móét ekstra Wiskunde klasse kry, want hy moet matriek deurkom, maar die arme tannie wat die klasse by haar huis aanbied sukkel haar vrek om haar geld te kry. Mense betaal nie hulle huur nie, maar vir die rook- en drinkgoedjies kan altyd iets afgeknyp word. Weet jy wat? Ons samelewing is niks beter of anders as Sodom en Gomorra nie. Niks!
 

Abraham kom en pleit by die Here vir die stad. Net  50, 45 en so gaan dit af tot 10. En die Here gee toe en Hy sê: vir 10 regverdiges sal ek die stad red. Uit hierdie boodskap lees ek vandag twee dinge wat die Here vir ons sê:

1)   Wees die Abraham wat intree vir die land en tot God bid om sy genade. Gryp die Here vas en smeek Hom vir Sy genade oor ons mense en ons land, sodat Hy nie sal ingryp en ons verdelg nie. Ek glo die Here hoor elke gebed en smeekroep aan.

2)   Kom ons streef om die regverdiges te wees. Die Here sou die stad red vir 10 – hoeveel regverdiges is daar in Suid-Afrika?
 

Maar kan ek en jy dit durf waag om soos Abraham te bid as ons sélf agter die deur staan? Hoe op aarde sou dit kon werk? Kan ek en jy onsself “regverdiges” noem? Ek weet nie van jou nie, maar ek skiet vêr te kort!
 

Ek dink nie ons moet onsself sus met die gedagte dat Jesus aarde toe gekom het en betaal het vir ons sonde en dan gaan ons nog onverskillig voortgaan om te leef soos ons wil nie. Dan maak ons genade “cheap”. Vir die Here is hierdie tipe lewe nié okei nie.
 

Kom ons verootmoedig ons voor die Here en doen bietjie selfondersoek.

 

Bron:  heuning.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.