Hier staan Een groter as Jona

 

Wat moes Hy nog doen om hulle te oortuig? Die een groot teken wat nog moes plaasvind, was die teken van sy dood en opstanding. Maar selfs dit sou geen verskil aan die harde harte maak nie. Dus die waarskuwing (vs 41): “Die mense van Nineve sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan Een wat groter is as Jona.”

Jona was een van die “kleiner” profete, ’n sondige, ongehoorsame mens wat sy opdrag probeer ontduik het. Sy prediking het uit een sin bestaan: ”Nog net veertig dae en Nineve word verwoes!.” Geen wonderwerke bevestig sy boodskap nie. Hy het vir mense uit die heidendom, sonder die Jode se godsdienstige agtergrond, gepreek.

En tog het hulle tot bekering gekom.

Daarteenoor is die volk van God, ook die Skrifgeleerdes en die Fariseërs, herhaaldelik deur Jesus Christus self tot bekering geroep. Hy het geen sonde gehad nie en het met liefde gekom om ’n boodskap van genade en versoening te verkondig. Sy boodskap het met talle wondertekens gepaard gegaan. Hy het vir mense gepreek wat ’n besondere godsdienstige agtergrond gehad het.

En tog het hulle nie tot bekering gekom nie.

Wat ’n geweldige aanklag! Die Nineveërs sal op die oordeelsdag met reg teen die wêreld getuig, veral teen diegene wat ondanks ’n godsdienstige agtergrond in ongeloof volhard het. Immers, Een groter as Jona het deur sy Woord en Gees met ons gepraat. – Ds. C.J.H. Breed

○ Uit die Woord: Party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê toe vir Hom: “Meneer, ons wil ’n wonderteken van u sien.”

– Matt. 12:38.

 

Bron:  Volskblad

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.