Integriteit

Ek praat van keuses soos of jy skelmpies sonde op die internet sal afloer wanneer niemand jou sien nie; of jy dinge gaan vat wat nie joune is nie; of jy jok wanneer jy nie uitgevang kan word nie; of jy ‘n arme sal help sonder om ‘n bohaai daaroor te maak; of jy jou vooroordele teen ander mense wat jou irriteer elke slag wegpak…    Die keuses wat jy in sulke tipe situasies maak, vertel vir die Here én vir jouself of jy integriteit het, of nie Teks: Job 2:3  En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.  Wat ‘n getuigskrif. Nogal reguit van God af. Sjoe, nogal lekker om te dink dat jou Koning só oor jou voel. Die een ding wat hier uitstaan, is INTEGRITEIT. Job was voorwaar ‘n man met integriteit.   Jy wens die wêreld het net uit sulke mense bestaan, of dat daar ten minste meer van hulle was. Hoeveel van ons probleme het nie met „n gebrek aan integriteit te doen nie! Politici en polisie wat hulle skuldig maak aan korrupsie Swendelaars wat hulle voordoen as barmhartige Samaritane en dan armes en bejaardes uit hul geld kul.Besigheidsmense wat hand en mond belowe en nooit hul beloftes nakom nie. 

Job – God sê self dat daar nie nog een soos hy is nie.  Kyk wat is vir God belangrik: · Hy is vroom: d.w.s. sy voete was plat op die aarde, geen eie ek nie, hy was presies wat jy gesien het, niks voordoen nie.  · Hy was opreg: sy ja was sy ja en sy nee was sy nee. Hy kon ten volle vertrou word. Geen verskuilde agenda nie.  · Hy dien My: Die Here wil hê ons moet Hom dien in alles wat ons doen. Elke dag, elke oomblik, met ons hele hart, siel en verstand. Hy sê Hy is ‘n jaloerse God, Hy wil heel eerste wees in ons lewe.  · Hy vermy die kwaad: Wat hoef mens meer hiervan te sê? Hy doen niks verkeerd nie. Alles is óf reg, óf verkeerd – daar is niks tussen-in nie. Só was Job. ‘n Man met ongelooflike integriteit. Rotsvas, vroom, opreg, dienend. ‘n Man na God se hart. ‘n Mens met integriteit staan kop en skouers bo ander uit. Jy sien, die Here is baie, baie duidelik oor wat Hy van ons verwag. 

Punt.

Geen jakkalsdraaie, geen truuks, geen verneukery nie, kul niemand nie, verdraai nie besigheid te doen.     Dit is vir my as leraar „n vreugde om sulke leierskap en,lidmate te hê om mee saam te werk. Mense wat nie Sondae „n mombakkies dra of wanneer die predikant by is nie! Mense wat hulle lidmaatgelofte en huweliksbelofte en doopgelofte ernstig opneem – en wat oor die algemeen doen wat hulle belowe en waartoe hulle hul verbind het.die waarheid nie. Kom ons sit vir Job in ‘n paar hedendaagse beroepe, en kyk hoe sy integriteit daar sou funksioneer: 1) Job, die groenteverkoper: (winkel eienaar / eie besigheid)  kom ons veronderstel Job werk daar by die skaal waar die groente geweeg word. Spr 11:1 Die Here het ‘n afsku van ‘n skaal wat nie reg weeg nie, net die regte gewigte dra sy goedkeuring weg. .. geen gepeuter aan die skaal nie; jy kry waarvoor jy betaal. 2) Job, die werktuigkundige: hy vervang al die parte waarvoor hy faktureer, gebruik goeie olie, net oorspronklike onderdele. Hy doen nie meer werk as wat regtig nodig is nie. 3) Job, die eiendomsagent: die een wat probeer om die huis vir die regte prys te verkoop. Beste waarde vir geld.

Hy jaag nie ‘n uitermatige kommissie nie. 4) Job, die finansiële adviseur: hy kyk ver in die toekoms om seker te maak dat jy goed daaraan toe sal wees op jou oudag, dat jy jou geldjies só belê dat dit nie al hoe minder sal word nie! Kan eerlik ‟n boedel  5) Job, die prokureur: hy sorg dat waarheid seëvier, en dat die skuldige werklik uitgewys word.   So leef Job dag vir dag sy vroom, opregte lewenswyse.  Dit is nie my bedoeling om suspisie te wek teen sekere beroepe nie … daar is natuurlik in alle beroepe eerlike en opregte mense, soos almal by wie ek al motors gekoop het, soos die werktuigkundige wat my onlangs eerlike raad gegee het deur eerlik te wees. En ja, die makelaar wat gesê het dat ek nou genoeg polisse het, en nie nóg een aan my probeer verkoop het nie. Mense met integriteit het karakter, jy sien hulle op ‘n afstand uitstaan. God sê vir Satan dat Hy vir Job onskuldig laat ly het, en steeds was hy ‘n man van karakter. Gee ons nie soms vir God die skuld vir ons gebrek aan integriteit nie? Of vir omstandighede nie? Of dinge wat buite ons beheer “verkeerd loop”? Integritiet is nodig in elke fasset van ons lewens: · In die huwelik, want man en vrou moet mekaar hééltemal kan vertrou, elke oomblik van die dag. · In ons ouerskap, want die kind moet elke ding kan navolg wat ons doen, en nie net wat ons sê nie. · In ons saketransaksies. Wat dryf ons? Is dit lekkerder om die geld te bank of is dit lekkerder om die kliënt se behoefte te bevredig? · In vriendskap. ‘n Ware vriend is selfs nader as ‘n broer, sê Spreuke. 

Betroubaar.

Sal nie oor jou skinder nie. Hy is altyd daar vir jou. · Ons verhouding met God. Dis die moeilikste, want Hy sien alles, Hy wéét hoe opreg ons hart is. Voor mense kan ons dalk integriteit aanplak, maar nie voor God nie.  Ag, en dan is daar nog integriteit op die sportveld, op die pad, daar waar jy inkopies doen, ens. Integriteit tel orals! Mense is geneig om die vinger na ander te wys, maar as jy roof DVD’s koop, uitveërs van die werk af huis toe neem, ure lange privaatgesprekke op ‟n werkfoon voer, gereeld verkeersreëls oortree en belasting ontduik, is jy en ek deel van die probleem. Die voordele van integriteit: · Jy hoef nie ‘n goeie geheue te hê nie, want jy hoef niks te onthou nie … jy hoef bv nie te onthou wat jy laas gelieg het nie, want gister en vandag se stories klop honderd persent. · Mense sal jou vertrou met groot dinge, want jy dra eers ander se belange op die hart, dan jou eie, mense sien dit gaan nie net oor jouself nie · Jy hoef nooit te huiwer nie, want geen geraamte gaan uit jou kas spring nie. · Al maak jy ‘n fout, sal mense verstaan dat jy nie volmaak en sondeloos is nie. · Mense wil jou opinie hoor, raad by jou kry, jou as mentor gebruik. · God sal jou vereer, soos vir Job. Die Here sal jou kan gebruik, Hy sal mense na jou toe stuur vir wie jy kan bedien, jy sal Sy verlengstuk wees, Sy hande en voete vir mense. 

Hoe meet ons integriteit? · Daar is net één reg en één verkeerd in elke situasie – ‘n reguit lyn. Jou gewete is ‘n belangrike en kosbare hulpmiddel om die onderskeid te kan maak. · Vroom soos Job, is meetbaar. Jy sal nooit wonder as jy ‘n vroom mense sien nie. · Opregtheid kan in elke situasie aan die Bybel getoets word. · Vermy die kwaad, soos Job. Iemand sonder integriteit is kort-kort in die sop!  Laastens, leef soos Jesus. Hy is die heel, heel beste voorbeeld van integriteit. Hy het nooit gesondig nie, niemand te na gekom nie.

Glo Hom, Hy is die Koning van integriteit – ONTHOU dit begin ook by die huis !!!

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.