Is jou naam in die boek van die lewe?

In ooreenstemming met Daniël 7, beskryf Johannes weer in Openbaring 20 die troon as simbool van mag en van goddelike teenwoordigheid. Volgens die konteks van die toneel, is dit God wat op die troon sit om te oordeel en wat die laaste woord spreek. Die aarde en die hemel verdwyn as teken van die sondige bedeling wat voor God wyk. Anders gestel, aan die einde van alles, sal alle sonde vir die gelowiges verdwyn.

Die oordeel is regverdig, want die goddelose word geoordeel volgens sy lewe soos dit opgeskryf is. Die vuurpoel is die beeld van die ewige voltrekking van God se oordeel – dit word die tweede dood genoem. Dit beteken die goddelose sal nie net die eerste fisiese dood sterf nie, maar ook die tweede ewige geestelike dood. Dit is sommer twee maal dood! Die oordeel sal finaal, beslissend en regverdig van God af kom. 

Die mens se verwerping van die Lam, of die gelowige aanvaarding van die Lam, bepaal of hy met die finale oordeel in die poel van vuur sal brand, en of hy die teenwoordigheid van God in die nuwe Jerusalem sal betree (volgende week meer oor die nuwe Jerusalem). Net so bepaal die mens se eie wilsbesluite of sy naam in die boek van die lewe opgeteken is. Die gelowige se besluit om die Lam te volg, maak dat die tweede dood hom nie sal tref nie. Die opteken van jou naam in die boek van die lewe, val saam met jou besluit om ‘n kind van die Here te wees.

Vrae om oor na te dink:
• Het God vooraf besluit wie se name in die boek van die lewe opgeskrywe gaan word?
• Waarom twyfel jy soms of jou naam in die boek van die lewe is?

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.