Watter Jesus is ter sprake? Want ons moet nóú na almal omsien

Want daar is wel ’n verskil tussen die “historiese Jesus” en die “verkondigde Christus”. 

Want die een laat jou fokus op “mense se siele” vir eendag en die ander een laat jou fokus op mense se lewensbehoeftes, vir vandag.

Die tyd is verby dat die kerk kan abstrak gesels oor die sielestryd en hemel en hel. 

Die tyd is veel eerder hier dat daar saam verantwoordelikheid geneem word vir mekaar, hier en nou. 

Ons almal (ongeag ras, geloof, ongeloof, seksualiteit, kultuur, godsdiens, ouderdom, ens.) moet nou saam verantwoordelikheid neem vir mekaar en vir ons enigste woning.

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.