Jesus in die tuin

 

Ons lees in:

1Co 15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

1Co 15:21 Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens.

1Co 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

 

Jesus is die ”Eerste Vrug” van die opstanding. Al vier evangelies se vir ons dat Hy teen sonsopkoms opgestaan het. So op die selfde uur en op die selfde dag wat die Hoe Priester seremonieel die Eerste Vrugte oes en in die Tempel in bring, staan Jesus uit die dood op as die Eerste Vrug van die opstanding.

Die opstanding in die Bybel is “pro-liptic” (weet nie wat die Afrikaanse woord is nie), Sy opstanding is ons opstanding en die rede waarom Sy opstanding ons opstanding is, is omdat die Woord van God vir ons se, Sy dood is ook ons dood.

Richard Wurrembrandt het eens gesê, “Jesus het nooit gesê Ek gaan vir jou sonde sterf nie – Jesus het gesê Ek gaan vir jou sondes sterf, maar jy kom hier en sterf saam met My”. (ons moet sterf aan ons vorige ou self) Sy dood is ons dood, daarom is Sy lewe ons lewe. Daar is geen gesamentlike opstanding (co-resurrection) sonder gesamentlike sterwe (co-death) nie.

Hierdie gebeure het plaasgevind gedurende die Pasga, maar dit is nie waar dit begin het nie. Dit het begin in die Boek van Genesis, en in Genesis 3 lees ons die volgende aangaande die sonde van Adam:

Gen 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

 

Die belofte van die Messiaanse verlossing. Baie Christene verstaan die konsep dat naaktheid in die Bybel verwys na iemand sonder die klere van verlossing, en ons vind hierdie konsep onder andere dan ook in – Jesaja 59:17. So wat doen Adam en Eva toe hulle bewus word van hulle naaktheid, hulle kruip weg en werk vyeblare aan mekaar vas om hulle self te bedek.

Soos reeds in ʼn vorige artikel verduidelik, die Bybel is soos ʼn ongesnyde brood, dit is die selfde aan beide kante. Genesis en Openbaring is die selfde in hulle tipologie en literêre simboliek. Die skepping en die herskepping.

In Genesis het ons die boom van die lewe en in Openbaring het ons die boom van die lewe.

In Genesis het ons die vrou met die sterre en in Openbaring het ons die vrou met die sterre.

In Genesis het ons die bloed van Abel wat uitroep na geregtigheid en in Openbaring het ons die bloed van die martelare wat uitroep na geregtigheid.

In Genesis 49 het ons die 12 stamme van Israel en in Openbaring 7 en 14 het ons die 12 stamme van Israel etc. Maar in beide het ons ook die slang.

Ons het die slang in die tuin in Genesis en ons het die slang/die draak in Openbaring. (Die slang/draak word neergewerp na die aarde.)

So die Bybel is soos ʼn brood, ons het die skepping en die herskepping aan die voor en agterkant, maar in die middel het ons die boek van Johannes, die nuwe skepping.

Die vyeboom lees ons in die boek van Openbaring 22:2, “is tot genesing van die nasies”. En Adam en Eva werk vyeblare aanmekaar om hulle naaktheid te verberg. Vyeblare in die Bybel is ʼn metafoor vir goeie werke. Dit is waarom Jesus die Vyeboom vervloek het. Israel het werke gehad van geregtigheid, maar dit het tekort geskied aan die vrug van die Gees. Geloof sonder werke is dood. Die blare beskerm die vrugte teen die warm son, en as daar nie blare is nie, sal die vrugte verdroog. Daar is niks verkeerd met goeie werke nie, maar dit is die vrugte wat van belang is, en natuurlik toe Jesus dit gedoen het, was dit nog nie die seisoen vir vye nie. “Die Seun van die Mens kom op ʼn uur wanneer ons dit nie verwag nie.”

So hier is ons in die tuin, die mens kom tot ʼn val want hy eet van die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad en God wandel in die tuin, wat natuurlik ʼn Ou Testamentiese manifestasie van Christus in die vlees is. In Judaïsme is die Engel van die Here of die Metatron, ʼn Ou Testamentiese pre-inkarnasie/manifestasie van Christus.

Jakob worstel met die Engel van God. Die Engel van God verskyn aan Minoa, die vader van Simson, maar ons sien ook God wandel in die tuin. In Johannes 1 lees ons:

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Joh 1:2 Hy was in die begin by God.

Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Joh 1:4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

Joh 1:5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.

 

As ons Jesus wil sien in die skepping en die Vader as die Meester Vakman dan kyk ons na Spreuke 8.

Dit is dan Jesus wat wandel in die tuin reg van die begin af. Hy is die een wat wandel en vir Adam vertel en vir Eva vertel en vir die slang vertel:

Gen 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

 

Reg van die begin af berei Hy ʼn weg van verlossing.

Die boek van Johannes en veral die eerste drie hoofstukke is wat vroeë Joodse Christene, sou noem ʼn midrash op die boek van Genesis.

God wandel in die tuin in die skepping en nou wandel God weer in die tuin in die nuwe skepping in Johannes.

Die Gees beweeg op die water en bring die skepping voort in Genesis, nou beweeg die Gees op die water en bring die nuwe skepping voort in Johannes –gebore uit water en Gees.

God kom om die lig van die duisternis te skei in Genesis en in Johannes 1:4-5: “In Hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie “. Daarom in die nuwe skepping skei hy die lig van die duisternis.

Ons lees in Genesis dat op die derde dag doen God ʼn skeppende wonderwerk met water, en so by die bruilof in Kanaän op die derde dag doen Jesus ʼn skeppende wonderwerk met water. (Hy verander water in wyn.)

God begin Sy eerste plan vir die mens met ʼn huweliks- verbintenis tussen Adam en Eva en so Jesus begin sy tweede plan vir die mens met ʼn huwelike verbintenis by die bruilof in Kanaän en een dag gaan God sy finale plan vir die mens begin met ʼn huweliks- verbintenis – die bruilof van die Lam.

Maar tog weereens belangrik is die boom van die lewe. Dit was in die tuin van Eden, dit kom voor in ʼn millennium konteks in die boek van Esegiël 47 en dan is dit weer daar in Openbaring en toegang tot die Boom van die Lewe is herstel. Die boom van die lewe in Judaïsme word verteenwoordig deur ʼn vyeboom en so toe Jesus vir Natanael se: “toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien”, het Hy baie meer as net dit gesê. Al het Jesus hom onder ʼn letterlike vyeboom gesien, in Joodse beeldspraak, het Hy in werklikheid gesê; Ek het jou in die tuin gesien, Ek ken jou vanaf die grondlegging van die aarde en daarom het Natanael geantwoord: Rabbi, U is die Seun van God”.

Joh 1:47 (1:48) Daarop sien Jesus Natánael na Hom toe kom en sê van hom: Hier is waarlik ‘n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.

Joh 1:48 (1:49) Natánael sê vir Hom: Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.

Joh 1:49 (1:50) Natánael antwoord en sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!

 

Dit is altyd in die tuin, alles gebeur in die tuin. Wanneer jy van Jesus se versoeking lees in Markus 1 sien jy Jesus saam met die wilde diere terwyl Hy versoek word deur die Satan.

 

Mar 1:13 En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

 

Die rede waarom dit Jesus wys tussen die wilde diere is omdat dit poog om ʼn literêre beeld van Hom te skep as die tweede Adam. Net soos Adam tussen die wilde diere was, was Jesus tussen die wilde diere. Die selfde versoekinge wat teen Adam en Eva gebring is, word ook teen Jesus gebring. Die begeerte van die oë, die begeerte van die vlees en die hoogmoed van die lewe. Die selfde drie dinge wat Adam en Eva laat val het moes Hy oorkom voordat Hy na die kruis kon gaan.

 

1Co 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

 

Maar die storie gaan aan. In die tuin is gegee die belofte van die “saad van die vrou” – in die Hebreeuse teks – toe Eva geboorte gegee het aan Kain se dit: “et YHWH” –“ ek het ʼn man kind gebaar: Jehova”. Dit is dus moontlik dat Eva onder die indruk was dat haar eerste kind die vervulling van die belofte van die “saad van die vrou” was. Sy mag dalk gedink het dat Kain die Seun van God was (U sal dit in geen vertaling vind nie en word ingesluit om weereens te illustreer die wondere van die Bybel)

 

God word ʼn mens en wandel in die tuin, in die tuin kom die mens tot ʼn val, so wat die mens in die tuin verloor het, moet weer in die tuin terug gegee word.

 

Op die Saterdag van die week van die Pasga, word Hooglied in die sinagoge gelees. So kom ons kyk vinnig na die boek van Hooglied. Die boek van Hooglied bestaan uit twee drome. In hoofstuk 3 is die bruid gereed vir die bruidegom om te kom en dit is haar beste droom. In hoofstuk 5 is sy nie gereed nie en Hy gaan weg sonder haar en dit is haar ergste nagmerrie. So Jesus vat wat gedurende daardie week gelees word in die sinagoge en gedurende die selfde tyd, net voor Sy kruisiging, gee Hy ons die storie van die wyse en dwase maagde in Mat 25. Wanneer Hy kom gaan dit of ons beste droom wees of ons ergste nagmerrie. Dit gaan wees soos die wyse en dwase maagde, net soos in Hooglied.

 

Hooglied as ʼn litterere konstruk is gefokus op ʼn tuin “Laat my beminde in sy tuin kom”. Altyd deur die tema van ʼn tuin en wat in die tuin gebeur. Maar dan lees ons van mirre: “Ek sal gaan na die mirreberg”. Mirre is wat lyke mee gebalsem is in die nabye ooste. Toe Jesus ʼn baba was, ontvang hy goud van die wyse manne omdat Hy ʼn koning sou wees, wierook omdat Hy ʼn priester sou wees en mirre omdat Hy sou sterf vir Sy bruid. Dit alles gebeur in die tuin, ons het dit verloor in die tuin en wat ons verloor het, is aan ons terug belowe in die tuin as ʼn weg van verlossing.

 

Kom ons kyk verder. N Engel kom en versper die toegang tot die boom van die lewe – sover in die tuin het ons ʼn naakte man, ons het ʼn vrou, ons het God wat wandel in die tuin, ons het ʼn bedrieër en nou is daar ook ʼn engel.

 

Laat ons nou gaan kyk na Johannes 18 waar Jesus weereens wandel in die tuin:

 

Joh 18:1 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy met sy dissipels oor die spruit Kedron gegaan waar daar ‘n tuin was, waarin Hy self gegaan het en sy dissipels.

 

Dit is net Johannes wat noem dat Getsemane ʼn tuin is. Dit is waar die olyf boord en oliepers was waar hulle olywe gepers het vir onder andere die olie wat gebruik is in die lampstander in die Tempel. Dit is dan na hierdie tuin waarna Jesus en sy dissipels op pad heen was. En ons lees:

 

Joh 18:2 En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy dissipels saamgekom het.

Joh 18:3 En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die Fariseërs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens.

Joh 18:4 En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle?

Joh 18:5 Hulle antwoord Hom: Jesus, die Nasaréner. Jesus sê vir hulle: Dit is Ek (I AM). En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan.

Joh 18:6 Toe Hy dan vir hulle sê: Dit is Ek (I AM), het hulle agteruitgegaan en op die grond geval.

Joh 18:7 Hy vra hulle toe weer: Wie soek julle? En hulle sê: Jesus, die Nasaréner.

 

(“I AM”, geleen van die Engelse vertaling aangesien dit die Godheid van Jesus, en dit wat Hy hier se beter uitdruk)

 

Volgens die Hebreeuse denkwyse sou ʼn normale mens nooit se “I AM”, nie aangesien dit in Hebreeus en Aramees afgelei is van die Tetragrammaton, die vier letter naam van God YHWH.

 

Weereens sien ons ʼn tuin, weereens sien ons die gevalle mens, weereens sien ons ʼn bedrieër en weereens sien ons God wat wandel in die tuin net soos Hy gewandel het in die tuin in Genesis 3.

 

N verdere voorbeeld van die uitdrukking “I AM word ook gevind in die boek van Rigters 13 wat vertel van die bonatuurlike geboorte van die Rigter Simson en ons lees:

Jdg 13:11 Toe staan Manóag op en loop agter sy vrou aan, en hy kom by die man en vra hom: Is U die man wat met dié vrou gespreek het? Toe sê Hy: Ja (“I AM” in die Engelse vertaling).

Jdg 13:12 Daarop vra Manóag: As u woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en die werk van die seun wees?

Jdg 13:13 Toe sê die Engel van die HERE aan Manóag: Vir alles wat Ek aan die vrou gesê het, moet sy haar in ag neem.

Jdg 13:14 Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet nie; en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie en niks eet wat onrein is nie; alles wat Ek haar beveel het, moet sy onderhou.

Jdg 13:15 Manóag sê aan die Engel van die HERE: Laat ons U tog ophou, dat ons ‘n bokkie vir U kan berei.

Jdg 13:16 En die Engel van die HERE antwoord Manóag: Al hou jy My op, Ek sal nie van jou brood eet nie; maar as jy ‘n brandoffer wil berei, offer dit dan aan die HERE. Want Manóag het nie geweet dat dit die Engel van die HERE was nie.

Jdg 13:17 Daarop vra Manóag die Engel van die HERE: Wat is u naam, dat ons U kan vereer as u woord uitkom?

Jdg 13:18 En die Engel van die HERE sê vir hom: Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is?

 

Hier vind ons ook nog ʼn unieke uitdrukking, die woord wonderbaar. Die woord wonderbaar kom van die Hebreeuse woord “Pele” en word net gebruik vir God. Dit is dieselfde woord wat gebruik is toe Jakob die Engel se naam gevra het en dit word ook gevind in Jesaja 9:6:

 

Isa 9:6 (9:5) Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

 

Hierdie was geen gewone kind nie dit was God Almagtig. Die Ewige Vader wat sou kom in die vlees. Hy sou wees Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. (Hierdie verwys ook na die drie-enigheid) Die Heilige Gees is ons Raadsman, die Ewige Vader en dan natuurlik die Vredevors, Jesus Homself. Een in drie en drie in een – Hy is die I AM.

 

In die evangelie van Johannes se Jesus “voor Abraham was, I AM” en hulle wou hom stenig. Daardie selfde God wat in die tuin was in Eden in Genesis 3, kom nou weer tevoorskyn in ʼn tuin in die vlees om te voltooi wat Hy belowe het Hy sou doen. Om die kop van die slang te verbrysel. – “Die Seun van die Mens kom om die werke van Satan te vernietig”.

 

Dit is interessant om op hierdie stadium te toon wat gebeur toe Jesus vir die soldate in die tuin se “I AM”, hulle het almal agteroor geval. U sien die konsep van “slain in the Spirit” in die Bybel is ʼn redelike rare manifestasie van die Heilige Gees. In Openbaring 1 was Johannes “in die Gees op die Dag van die Here” en toe hy “Hom sien val hy soos ʼn dooie aan Sy voete”. Johannes was vreesbevange en hy moes versterk word, net soos die engel Daniel moes versterk. Soortgelyk het die jong seun uit wie Jesus die duiwel uitgedryf het neer geval asof dood toe die krag van die Here oor hom kom. In die Bybel was hierdie ʼn eenmalige lewens veranderende ondervinding en mense was gewoonlik vreesbevange wanneer dit gebeur het, hulle het nie weer in die ry gaan staan vir nog nie. Wat egter belangrik is, is dat elke keer wanneer dit gebeur het, het mense vooroor op hulle gesig geval, behalwe hierdie keer. Die enigste keer wat mense agteroor geval het, toe hulle Jesus wou gevange neem, was dit ʼn oordeel van God.

 

So Jesus se; “I AM” – en weereens sien ons God wandel in die tuin, maar as ons dit sinopties lees word dit nog meer interessant. In Markus 14:51 lees ons die volgende:

 

Mar 14:51 En ‘n sekere jongman met ‘n linnedoek om sy naakte lyf het Hom gevolg; en die jongmanne het hom gegryp;

Mar 14:52 maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug.

 

So God wandel in die tuin, weereens in die tuin is daar ʼn naakte man (iemand sonder die klere van verlossing wat weg vlug van vervolging), maar dan wanneer ons gaan kyk na die sinoptiese weergawe van Mattheus 26, word dit nog meer interessant. Drie keer vind Jesus sy dissipels vas aan die slap en Hy sweet, Hy sweet selfs bloed (wat terloops fisiologies moontlik is) en Hy vra die Vader om die beker by Hom verby te laat gaan.

 

U sien ons word geroep om bonormale manne en vroue vir God te wees, nie onnatuurlike manne en vroue nie – dit is onnatuurlik om te wil ly, maar dit is bonatuurlik om op God te vertrou om ons deur die lyding te bring wanneer ons daardeur moet gaan. Jesus was tenvolle mens en ten volle God en daarom vra Hy “My Vader as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat U wil geskied”.

 

Wat besig was om te gebeur in die tuin was dit: God het my en jou sondes geneem en op sy Seun gesit sodat Hy SY geregtigheid kon neem om op ons sit. En gedurende hierdie verskriklike lyding sien ons in Lukas se weergawe:

 

Luk 22:43 En ‘n engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.

 

U sien Jesus het gely in liggaam, siel en gees. Ons kan ons self skaars voorstel die verskriklike liggaamlike lyding aan die kruis, die sielkundige lyding wat Hy moes deurmaak (wat die Engelse vertaling noem “the travail of His soul”), maar ons kan ons self nie eens naastenby indink hoe dit moes wees om gemeenskap met Sy Vader te verloor nie. God kan nie sonde aanskou nie. Toe God ons sonde neem en dit op Sy Seun sit, vir daardie kort oomblik, het Hy Sy rug op Sy Seun gedraai.

 

Mar 15:34 En die negende uur het Jesus met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Eloï, Eloï, lamma sabagtáni? wat, as dit vertaal word, beteken: My God, my God, waarom het U My verlaat?

 

Totdat Jesus gesê het:

 

Joh 19:30 En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.

 

N engel het Hom kom versterk. Hier is ons weer in die tuin. God wandel in die tuin, daar is die gevalle mens, daar is die bedrieër, daar is die naakte man en nou is daar ʼn engel, maar die storie gaan voort in Johannes 18:4:

Joh 18:4 En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle?

Joh 18:5 Hulle antwoord Hom: Jesus, die Nasaréner. Jesus sê vir hulle: Dit is Ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan.

Joh 18:6 Toe Hy dan vir hulle sê: Dit is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die grond geval.

Joh 18:7 Hy vra hulle toe weer: Wie soek julle? En hulle sê: Jesus, die Nasaréner.

Joh 18:8 Jesus antwoord: Ek het vir julle gesê dat dit Ek is. As julle My dan soek, laat hierdie manne weggaan—

 

As ons nou al die pad terug gaan na Genesis 3, die sondes van elke mens vanaf Adam tot nou word op Hom gesit. Vir wie soek julle? – Jesus – “I AM Jesus! Laat hulle gaan!” Daar is ʼn teologiese terme genaamd korporatiewe solidariteit – een persoon verteenwoordig ʼn groter groep mense – laat hulle gaan! (kan u sien wat hier aan die gebeur is ?) Neem My, laat hulle gaan!

Maar wat van daardie dwelmhandelaar? – neem My, laat hom gaan!

Maar wat van daardie leuenaar? – neem My, laat haar gaan!

Maar wat van daardie moordenaar? – neem My, laat hom gaan!

Ek is die een wie julle soek!

Dit is wat Hy gesê het in die tuin. Ons verloor dit in die tuin, in die tuin belowe Hy, Hy sal kom om dit aan ons terug te gee. U weet Adam en Eva het werklik gelewe (tragies dat ek dit moet noem, maar daar is baie “Christene” vandag wat dit nie glo nie), maar onder andere is hulle ook figure van ons. As God my en my vrou of jou en jou vrou geskape het in plaas van Adam en Eva, sonder enige twyfel sou ons presies die selfde gedoen het.

Wat volgende gebeur, dit is Pasga en aan die einde van die volgende hoofstuk (net soos in Hooglied) lees ons:

Joh 19:39 En Nikodémus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met ʼn mengsel van mirre en alewee van omtrent honderd pond gewig.

Joh 19:40 En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe.

Joh 19:41 En daar was op die plek waar Hy gekruisig is, ‘n tuin, en in die tuin ‘n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie.

 

Hy wandel in die tuin toe ons val. In die tuin belowe Hy, Hy sal ons weer toegang gee tot die Boom van die Lewe en so in die tuin gebeur dit alles. God wandel in die tuin, daar is die bedrieër Satan in die vorm van Judas (Judas en die Antichris is die enigste twee mense in die Bybel duiwel besete deur Satan homself)en daar is ons, naakte mens, gevalle mens en daar was ʼn tuin waar Hy sterf. Die slang sou nou Sy hakskeen byt, maar Hy sou nou die slang se kop vermorsel want Hy het uit die dood uit opgestaan.

Joh 20:1 En op die eerste dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was.

Joh 20:2 Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander dissipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.

 

Op die eerste van die Sabbatte, die Fees van Eerste Vrugte, terwyl die Hoe Priester die Eerste Vrugte van die oes bring vanaf die Kidron vallei na die Tempel, staan Jesus uit die dood uit op, die Eerste Vrug van die opstanding.

Joh 20:1 En op die eerste dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was.

 

U sien dit was ʼn vrou wat eerste geval het en dit was aan ʼn vrou wat die belofte van die saad gemaak is, so ʼn vrou moes die goeie nuus eerste kry – Hy het opgestaan!

Joh 20:11 Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe

Joh 20:12 en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het.

Joh 20:13 En hulle sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle: Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.

 

In die tuin het ons God, ons het die duiwel, ons het die naakte man, ons het die vrou en nou het ons ook die engele. Die engel wat gesê het nie verder nie, toegang tot die boom van die lewe is verbode gaan nou vir die vrou baie, baie goeie nuus gee. Wat jy in die tuin verloor het word nou in die tuin aan jou terug gegee.

Joh 20:14 En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie.

 

Hy het gewandel in die tuin die eerste keer, Hy het in die tuin gewandel die tweede keer. Hy het gesterf in die tuin en Hy het in die tuin opgestaan.

In die tuin het ons gesondig. In die tuin het Hy gesê neem My in plek van hulle.

As ek die enigste sondaar is wat ooit geleef het, sou Jesus presies dieselfde gedoen het net vir My en dit geld vir elk een van ons, en eendag sal ons weer saam met Hom wandel in die tuin.

Baruch Abba Bashem Adonai


Lees asseblief die ngvishoek.co.za se vrywaring HIER  – Red. 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.