Jesus — ’n Vriend van vroue


Hy, die Koningskind, word uit ’n vróú gebore. Ja, God kies om sy Seun in die wêreld te laat kom deur die wonderliggaam van ’n vrou en bring daarmee die eerste vorm van eer aan vroue. Wanneer die vrou wat aan bloedvloeiing ly, dit waag om aan sy soom te raak, genees Hy haar met dié deernis-woorde: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.“ As die Fariseërs die ontugtige vrou wil stenig, red Jesus haar met ’n teenaanval-vraag wat hulle in hul spore laat omdraai. Toe ’n vrou vol bewondering ’n potjie duur nardus-parfuum op Jesus uitgooi en die ander haar vir haar oordaad veroordeel, antwoord Jesus: “Los haar! Waarom kraak julle haar so af? Wat sy vir My gedoen het, beteken vir My baie. Dit is so ’n mooi gebaar. (Markus 14:6b)

Dwarsdeur die verloop van sy lewe beskerm en eer Jesus elke vrou wat sy pad kruis. Meer as dit: Hy beskou hulle as sy vriende! Sy gelyke! Dié mense by wie Hy graag wil wees! Daarom onderrig Hy ’n Samaritaanse vrou, kuier Hy as Vriend by Marta en Maria en verskyn Hy, na sy dood, die eerste keer aan Maria Magdalena — een van sy getrouste vriendinne uit wie Hy vroeër duiwels uitgedryf het.

Maak dit jou nie opgewonde nie? Jesus beskou my en jou as sy kosbare vriendinne: Dié mense vir wie Hy spesiaal omgee, wat Hy só goed verstaan en vir wie Hy net sy heel beste wil gee. Word vir ’n oomblik stil en hoor hoe God met jou praat … asof jy sy beste vriendin is … Wanneer bekommernis, siekte, ouderdom, onsekerheid, vrees …wanneer die wêreld se lawaai jou doof maak, word vir ’n oomblik stil en weet jy’t ’n hemelse en ewig getroue Vriend: Jy het dié beste. Jy’t Christus.

Solly Ozrovech skryf: ’n Vriend is iemand wat jy graag by jou wil hê so lank as wat jy leef, en wat jy ook by jou sou wou hê wanneer jy moet sterf. So ’n Vriend is Jesus, die lewende Christus.

Here Jesus, ek’s so bevoorreg om U te ken en om te weet dat U my beter as ekself verstaan en liefhet. Gee dat ek u kosbare vriendskap waardig sal wees en dat ek sal dink, lyk en optree soos ’n waardige Jesus-vriendin.

Uit: Siel van ʼn Vrou, CUM

Bron: ekerk.org