Dankie, dierbare vrou

Milani Vosloo

Alles wat die Here vir my doen, maak my vol vreugde. Hy is die grootste geskenk wat ek ooit gekry het. U sorg vir my, Here. Ps 16:5

Elke oggend staan miljoene vroue douvoordag op. Sommige steek ’n vuur aan om ’n pot pap te kook; ander moet ’n trein, bus of taxi haal om betyds by die werk te wees; party maak kosbliktoebroodjies en was gou ’n bondel wasgoed voordat die kinders by die skool afgelaai word.

 

Regdeur die dag is hierdie vroue besig met hul veeleisende dagtaak: Party was vloere, ander gee skool of verpleeg terwyl sommige die sakewêreld aandurf.

Vanmiddag doen hierdie selfde vroue inkopies, ry taxi vir die kinders, betaal rekeninge en help met skoolprojekte. Vanaand slaan hulle ’n aandete aanmekaar, sorg dat die huishouding in orde is en voorsien boonop die geestelike kos aan hul gesinne. En … voordat sy uitgeput aan die slaap raak, vou sy die mense wat sy liefhet koesterend in die donskombers van haar gebede toe.

Vroue is géé-siele. Onbaatsugtig en onvoorwaardelik gee hulle elke dag hul energie, tyd, harte … hul hele ménswees aan ander. Hul liefde maak van gewone mense, hemelse sterre, van ’n klipharde wêreld, ’n genaakbare plek en van ’n vaal bestaan, ’n heerlike fees.

Omdat God ons harte spesifiek só delikaat aanmekaargewerk het, is dit vir ons meestal lekker en vervullend om ander te help, onsself te gee en ’n verskil aan die wêreld te maak. Tot op ’n dag … wanneer ons sélf moeg, broos of hartseer is. Dán is dit mos asof ons oornag “moeg gegee” is en wanneer ons half vies en verontreg wonder waarom ons alles doen. Dis so al asof ons “gee” opgeraak het en ons leeg wonder of ons nie ook maar soms bietjie kan “ontvang” nie. Of dalk sou dit al bietjie help as ons net ‘n ordentlike dankie en opregte waardering kry?

Liewe vrou, sulke tye wil ek vir jou sê:
Jy mag maar ook soms broos wees en behoefte daaraan hê dat ander jou ook bederf. Dis regtig net menslik om sulke stadiums te bereik.
Jy mag ook daarop aandring dat ander jou help en soms ook vir jou iets doen of beteken. Jy verdien dit.
Jy mag sulke tye meer as ooit jou fyn vrouehart voor jou Vader uitstort. Hy verstaan hoe dit voel om onophoudelik te gee en Hy ken ondankbaarheid.
Jy mag ook maar jouself bederf. Ja, wees soms goed … vir jouself en geniet (sonder skuldgevoelens!) daardie iets wat jou lekker laat voel.
En les bes: Hier’s ‘n dankie om te bêre vir daardie ondankbaar-voel-dae wanneer jy onvergenoeg wonder oor die bydrae wat jy as vrou lewer: Dankie, wondervrou, vir wat jy doen, gee en IS! Jou waarde is ver meer werd as korale!
Here, U verander my lewe in oorvloedige blydskap. So baie dankie daarvoor!

Bron:ekerk.org

‘n Slavin se getuienis

 

“Naäman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. ‘Gaan gerus,” het die koning van Aram gesê, ‘ek stuur jou met ‘n brief na die koning van Israel toe.’ Hy het vertrek en 340 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het só gelui: ‘Ek het my dienaar Naäman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak.’

Rebellie in hoogmoed

“Toe die koning van Israel die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: ‘Is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees hy soek net skoor met my.’” (2 Kon 5:1-7).

Elisa, die man van God, het toe te hore gekom dat die koning sy klere geskeur het en het ‘n boodskap aan die koning gestuur dat hy Naäman na Elisa toe moet stuur sodat “sodat hy kan besef dat daar ‘n profeet in Israel is.”

Toe Naäman met sy perdewa voor Elisa se huis opdaag, het die profeet hom beveel om hom sewe maal in die Jordaan te gaan was, waarop Naäman dan genees sal word en rein sal wees. Naäman het hom vererg en woedend weggery omdat daar volgens hom beter riviere in Damaskus was waarin hy hom kon gaan was. Sy verwagting was dat die profeet darem sou uitkom, die Naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem.

Verootmoedig jouself

Sy amptenare het egter gesoebat en mooigepraat: “Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het: Was jou en jy sal rein wees?”

Naäman het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom sewe keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. Hy is genees en sy vel het “gesond geword soos dié van ‘n klein seuntjie en hy was weer rein.” Hy het teruggegaan na die man van God toe en gesê: “Ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel.” (2 Konings 5: 8-15).

Vry van omstandighede

Wat kan ’n mens sê oor hierdie diensmeisie en haar ongelooflike goeie gesindheid te midde van sulke ongunstige omstandighede? Sy word eenvoudig as “’n jong dogtertjie” beskryf, maar tog het haar storie ’n indruk op my gemaak. Ek wonder of ek in dieselfde omstandighede ook so dapper sou wees?

Sonder ’n naam, agtergrond en roemryke titel blyk haar lewe alledaags te wees. As ons dit egter van nader bekyk, leer ons ’n waardevolle les by hierdie eenvoudige diensmeisie. Kom ons kyk in die eerste plek na haar geloofslewe as diensmeisie en slaaf. Dit was ’n lewe waar sy heel moontlik van haar familie en vriendekring vervreemd was.

Sy moes ook met die wete saamleef dat haar wêreld en daaglikse take heelwaarskynlik vir die res van haar lewe dieselfde sou bly. Sy was vasgevang in haar omstandighede, maar die ongelooflike is dat sy nie daardeur gebonde was nie.

‘n Positiewe ingesteldheid

Ten spyte van haar aardse meesters en te midde van slawerny, kies hierdie jong diensmeisie om met ’n positiewe en hoopvolle ingesteldheid die goeie nuus van haar Hemelse Meester te deel. Haar gesindheid laat my nadink oor my eie toewyding. Al druk die lewe my soms in ’n hoek, behoort ek steeds te fokus op die geleentheid wat ek het om die goeie nuus van ons Verlosser te verkondig.

Hierdie diensmeisie, wat volgens my ’n sterk vrou is, getuig van God se vermoë om te genees, min wetend dat haar getuienis ’n man, wat in daardie stadium vyandiggesind teenoor Israel is, inspireer en sy geloof versterk. ’n Man wat nou vir die res van sy lewe van God se ge-nesing kan getuig – alles te danke aan ’n jong, beginselvaste diensmeisie se getuienis oor God se goedheid.

Ons kan God aan ander openbaar

Die vraag is: Hoe reageer ons wanneer ons onsself in “ongunstige” omstandighede bevind? Besef ons dat hoe ons daarop reageer en leef, ander se lewens dalk radikaal kan verander?

Vriende van God, laat ons ons getuienisse deel en so God se genade openbaar maak.


GERALD FERREIRA is pastoor van VRIEND VAN GOD  Tel: 021 592 3777 of e-pos:

info@vriendvangod.co.za

Jesus — ’n Vriend van vroue


Hy, die Koningskind, word uit ’n vróú gebore. Ja, God kies om sy Seun in die wêreld te laat kom deur die wonderliggaam van ’n vrou en bring daarmee die eerste vorm van eer aan vroue. Wanneer die vrou wat aan bloedvloeiing ly, dit waag om aan sy soom te raak, genees Hy haar met dié deernis-woorde: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.“ As die Fariseërs die ontugtige vrou wil stenig, red Jesus haar met ’n teenaanval-vraag wat hulle in hul spore laat omdraai. Toe ’n vrou vol bewondering ’n potjie duur nardus-parfuum op Jesus uitgooi en die ander haar vir haar oordaad veroordeel, antwoord Jesus: “Los haar! Waarom kraak julle haar so af? Wat sy vir My gedoen het, beteken vir My baie. Dit is so ’n mooi gebaar. (Markus 14:6b)

Dwarsdeur die verloop van sy lewe beskerm en eer Jesus elke vrou wat sy pad kruis. Meer as dit: Hy beskou hulle as sy vriende! Sy gelyke! Dié mense by wie Hy graag wil wees! Daarom onderrig Hy ’n Samaritaanse vrou, kuier Hy as Vriend by Marta en Maria en verskyn Hy, na sy dood, die eerste keer aan Maria Magdalena — een van sy getrouste vriendinne uit wie Hy vroeër duiwels uitgedryf het.

Maak dit jou nie opgewonde nie? Jesus beskou my en jou as sy kosbare vriendinne: Dié mense vir wie Hy spesiaal omgee, wat Hy só goed verstaan en vir wie Hy net sy heel beste wil gee. Word vir ’n oomblik stil en hoor hoe God met jou praat … asof jy sy beste vriendin is … Wanneer bekommernis, siekte, ouderdom, onsekerheid, vrees …wanneer die wêreld se lawaai jou doof maak, word vir ’n oomblik stil en weet jy’t ’n hemelse en ewig getroue Vriend: Jy het dié beste. Jy’t Christus.

Solly Ozrovech skryf: ’n Vriend is iemand wat jy graag by jou wil hê so lank as wat jy leef, en wat jy ook by jou sou wou hê wanneer jy moet sterf. So ’n Vriend is Jesus, die lewende Christus.

Here Jesus, ek’s so bevoorreg om U te ken en om te weet dat U my beter as ekself verstaan en liefhet. Gee dat ek u kosbare vriendskap waardig sal wees en dat ek sal dink, lyk en optree soos ’n waardige Jesus-vriendin.

Uit: Siel van ʼn Vrou, CUM

Bron: ekerk.org

Oor vroue en verlossing

Soos die Amerikaanse dominee wat op die Akron-konferensie oor vroueregte in 1851 beweer dat mans hoër intelligensie van God sou ontvang het en dat Eva die oorsaak van die “sondeval” was. “As God vroue as mans se gelykes beskou, waarom is ons Verlosser (Jesus) dan ’n man?” wou hy smalend weet.

Een van die redes vir dié oogklappe van gelowiges is die verskraling en verplasing van God se verlossing na die hiernamaals. Dat God ons vir die “hemel” wil red, het ’n nuttige instrument van die manlike heersersklas geword. Samelewingsverandering is daarom onnodig, bestaande strukture word gehandhaaf en diegene wat daarvan wil afwyk, word met die “hel” gedreig.

God se verlossing is vir hierdie lewe. God bevry ons uit die slawerny van verdrukking; herstel die verhouding tussen mense en God, ook tussen geslagte en klasse en met die natuur en jouself; en God skenk verligting om deur die vervalsing van godsdiens – ook oor vroue – te kan sien. Sojourner Truth het so ’n verlossing ervaar. Op die genoemde Akron-konferensie was sy die enigste swart vrou. Ondanks die rasse-, ekonomiese en geslagsdiskriminasie waarmee sy as swart slawevrou grootgeword het, is haar begrip helder. “Waar kom jou Christus vandaan?” vra sy die dominee en antwoord dan self: “Van God en van ’n vrou!”

Met beter insig as die dominee verstaan sy die boodskap van die geboorteverhaal.

Dit vertel dat dit juis nie weer oor ’n man – en sy mag – gaan nie.

 

Uit die Woord: “God het besluit om deur Hom alles met homself te versoen.” – Kolossense 1: 20

 

Bron: beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Uriah die Uil en die vreemde vrou!

 

Toe Jesus en sy dissipels eendag terugloop van Jerusalem na Galilea, besluit Jesus dis ’n baie korter pad om regdeur Samaria te loop. Die dissipels het gekla, maar Jesus het net begin stap. Uriah die uil wat laaskeer daar in die donker nag gesit en luister het hoe Nikodemus met Jesus praat, het vir Jesus nuuskierig gevolg om te kyk wat hy aanvang. ’n Uil is mos ’n slim voël en Uriah kon hoor dat Jesus praat net slim dinge. Hy wou meer weet.
 

Toe Jesus en sy dissipels in die dorp Sigar aankom, het hulle so in die middel van die warm dag gestop by die fontein van Jakob. Daar was ’n put gebou. Dit was woes warm en almal het erg gesweet. Hulle was so dors maar het nie emmers gehad om water mee te drink nie. Toe kom daar ’n Samaritaanse vrou daar aan wat vir haar huis wou kom water haal. Sy was bietjie bang vir die mans by die fontein, juis omdat hulle Jode was. Sy het geweet hoe haat die Jode haar mense, die Samaritane.
 

Uriah het in die naaste boom gaan sit en rus. Hy het net so warm gekry maar het net nuuskierig met sy groot oë geloer na wat Jesus gaan doen. Die dissipels het besluit om eerder na die dorp toe te gaan en kos te gaan soek.

Jesus vra toe vir die vrou: “Kan jy my help om bietjie water te skep asseblief? Ek is baie dors.”
 

Uriah die uil kon sien die vrou val amper om van verbasing. Sy vra Jesus toe ewe verbaas: “Hoe vra jy, wat ’n Jood is, vir my, ’n Samaritaanse vrou, water om te drink?”

Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ’n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou nog beter water gegee het om te drink, water wat vir jou lewe gee!”

Die vrou vra hom toe: “Jy kan tog nie beter water gee as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?”

Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie.”

Hy sê toe vir haar: “Gaan roep jou man en kom terug hierheen.”
 

Die vrou het Hom geantwoord: “Ek het nie ’n man nie.”

En Jesus sê vir haar: “Dis reg wat jy nou gesê het: ‘Ek het nie ’n man nie.’ Jy het reeds vyf gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat.”

Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, ek sien dat u ’n profeet is. Ek weet dat ons Redder gaan kom, Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy alles vir ons verduidelik wat ons nie verstaan nie.”

Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.”

Die vrou was so opgewonde dat sy reguit huis toe gehardloop het. Uriah die uil het haar gevolg want hy het gewonder wat sy gaan doen. Sy het uitasem van die hardloop, vir al die dorpsmense gaan vertel van Jesus wat by die put sit. Sy het gesê: “Kom kyk, hier is ’n man wat my alles van my weet. Is Hy nie miskien die Christus nie?”
 

Hulle het nuuskierig agter haar aangehardloop na die fontein toe en vir Jesus daar gekry. Hulle was so opgewonde oor alles wat hy vir hulle vertel het dat hulle hom gesmeek het om nog twee dae by hulle te bly en saam met hulle te eet en te kuier.

Toe Jesus weer vertrek hoor Uriah hoe die mense vir mekaar sê: “Ons het self na hierdie man geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is.” Hulle het begin om almal van Jesus te vertel.
 

Uriah het teruggevlieg na Jerusalem toe en was baie opgewonde. Hy het vir sy uilvriende gaan vertel wat hy alles gesien het. Almal was baie bly dat Jesus uiteindelik vir ons mense op aarde kom kuier het! Die storie staan in die boek Johannes 4:1-42.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

‘Mighty’ manne dikwels = onderdanige vroueTalle studies dui daarop dat die beginsels van mans se “hoofskap” en die onderwerping van vroue aan mans in die meeste godsdienste en kulture regstreeks verbind kan word met geslagsgegronde geweld en, nog meer ontstellend, met vroue se besluit om in gewelddadige huwelike te bly. 

Daar word drie maniere onderskei waarop mansmag gevestig word. Die eerste, en mees ooglopende, is brute krag soos uitgedruk in fisieke geweld. 

Die tweede is die ideologie van hiërargie wat mans se hoofskap afdwing in die huis, as leiers en meerderes in die beroepswêreld, organisasies en kerk. 

Derdens word mans se mag deur middel van taal in stand gehou. In ons alledaagse taalgebruik word dualismes in stand gehou wat mans beskryf as “sterk” en vroue as “swak”, of mans as “rasioneel” en vroue as “emosioneel”.

Hoewel Buchan nooit sal identifiseer met die eerste vorm van mag nie, is hy beslis van mening dat die hervestiging van laasgenoemde twee vorme van mans- mag vir gewone mans noodsaaklik is om “God se natuurlike orde” vir verhoudings te hervestig. 

Sy taalgebruik is dié van oorwinning, mag en krag – soos die duidelikste gereflekteer word in die naam van die Mighty Men-beweging. Buchan stel die hiërargiese verhoudings tussen mans en vroue op en herbevestig die idee van dualistiese geslagsrolle. 

Sy remedie vir mans “wat die kat aan die stert beet het”, is om hulle baie ernstig te vermaan om hul hoofskap met verantwoordelikheid te beklee. 

Wat die kritiek op Buchan se benadering bemoeilik, is die feit dat baie vroue daarvan getuig dat hul mans inderdaad daarin slaag om met groter verantwoordelikheid in hul huwelik en gesin op te tree ná afloop van Mighty Men-byeenkomste. 

En tog kan ek nie die uitgebreide navorsing, sowel as my persoonlike ervaring as sielkundige, ignoreer nie. Dit dui daarop dis die gebrek aan onderdanigheid by vroue wat dikwels lei tot geweld. 

Dit is die oortuiging dat mans die hoof van die huis is wat dikwels maak dat vroue geweld nie bevraagteken nie, maar in gewelddadige verhoudings bly. 

Dít bly ’n ernstige gevaar, wat my sterk laat standpunt inneem teen Buchan. 

Is daar ’n plek vir manne-bewegings om geweld teen vroue te kan hanteer? Ja, natuurlik het ons positiewe manne-bewegings nodig en daar is maniere om mans te help wat hulle aan geweld skuldig maak. 

Prof. Sarojini Nadar van die Universiteit van KwaZulu-Natal help my met drie voorstelle na aanleiding van haar kritiek op die Mighty Men-beweging. 

Eerstens stel sy ’n dekonstruksie van manlikheid binne die akademie en praktyk voor sodat mans se identiteit verstaan kan word binne die konteks van, byvoorbeeld, ongelyke magstrukture van geslag, ras, seksualiteit en klas. Dit sou kon bydra tot sosiale aksies en verandering. 

Tweedens kan ideologieë van hoofskap vervang word deur waardes van vennootskap, wederkerigheid en insluiting.

In die derde plek wys sy op die positiewe rolmodel wat Jesus se uitdrukking van manwees op aarde vir ons bied. Jesus het aan die manne van sy tyd ’n alternatiewe manlikheid gewys; een wat nie net verskille verdra nie, maar dit omarm; een wat gegrond is op wederkerigheid eerder as oorheersing, vennootskap eerder as hiërargie en, eerstens, op liefde eerder as mag. 

Dr. Elize Morkel is ’n kliniese sielkundige van Somerset-Wes.

Bron:  rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.