‘n Vriend wat raadgee en lei

En so het ‘n legendariese vriendskap begin – uniek onder die Ou-Testamentiese profete. Die Here het toegelaat dat Elisa uiteindelik vir Elia opgevolg het.  Maar die Here het veel meer as dit gedoen. Die Here het nie net vir Elia ‘n opvolger gegee nie, maar ook ‘n ware vriend. Elisa het Elia liefgehad en het genoeg begrip vir hom gehad om hom te kon help en bemoedig.

 

Soms is jou kosbaarste vriendskap met iemand buite jou ouderdomsgroep. ‘n Vriendskap met iemand baie ouer of jonger as jy kan jou uitkyk op die lewe verbreed. Ouer vriende is dikwels ‘n mentor vir ons, soos Elia vir Elisa was. Tyd wat ons aan ‘n jonger vriend bestee, gee ons ‘n doel vir vandag en hoop vir môre.

 

Gebed: Hemelse Vader, ons kan U nooit genoeg bedank vir die vriende wat U aan ons gee nie, veral vir diegene wat ons help om te groei, en wat genoeg vir ons omgee om ons in liefde uit te daag en op ons foute te wys. Maak ons sensitief vir mekaar, sodat ons mekaar kan raadgee en lei. Amen

Bron:  versndag

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.