Jesus se finale woorde volgens Lukas


Volgens Lukas het die intog in Jerusalem, die reiniging van die tempel,die profetiese rede en die instelling van die nagmaal reeds plaasgevind, voordat Jesus se dissipels stry oor wie die belangrikste onder hulle is. Dink net hoe swaar dit vir Jesus moes gewees het, dat een van sy laaste gesprekke met sy dissipels gaan oor hoogmoed onder hulle. Hy is besig om afskeid te neem, en al weet hulle nie dat Hy hulle binnekort gaan verlaat nie, wil hulle weet wie dien nou eintlik vir wie, wie is die belangrikste en wie is die geringste?

In Jesus se afskeidsgesprekke, beskryf Hy die nuwe riglyne vir die nuwe koninkryk vir sy volgelinge as Hy weg is. Sy Vader, wat ook volledig ons Vader is, het Hom na die aarde toe gestuur met ‘n opdrag: kom vestig ‘n nuwe koninkryk, ‘n hemelse koninkryk, ‘n goddelike koninkryk, ‘n liefdes koninkryk. Hierdie koninkryk word aan Jesus bemaak, Hy is die hoof erfgenaam omdat Hy sy lewe daarvoor kom gee het. Jesus Christus het as Lam van God die hoogste offer gebring dat ‘n nuwe koninkryk tot stand kan kom – ‘n onwankelbare, ewige, vredevolle koninkryk, wat geen gelyke het nie.

En beste nuus van dit alles: ons wat uit genade kan glo, hierdie nuwe koninkryk word ook aan ons bemaak, ons is ook erfgename. Ons geniet volledig al die voorregte van hierdie koninkryk, ons is so belangrik dat ons reeds by die tafel aansit om saam te eet en te drink. Maar hoor net hier, daar is nog meer: ons sit op trone om oor Israel te regeer. Dit beteken die erfgename sal die geleentheid ontvang om beheer oor te neem in die koninkryk van die Here. 

Ek, jy, ons, Jesus, mede-erfgename – daarvoor het Jesus die lydensweg enduit geloop! 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.