Jesus sê wat?


Vir die volgende nege weke gaan ons nege sleutels ontvang om ‘n lewe oop te sluit waartoe slegs die Gees van God Jesus-mense in staat stel. In nege uitsprake van Jesus gaan ons die geheim van ‘n betekenisvolle lewe en liefde-gevulde verhoudinge ontsluit. Wees egter voorbereid dat ons nie altyd gaan hoor wat ons die graagste wil hoor nie, dit is nie maklik om Jesus te volg nie!

Letterlik sê Jesus in die sogenaamde saligsprekinge “gelukkig is die armes in die gees want hulle is die koninkryk van die hemele” (Matteus 5:3). Die direkte vertaling hiervan is: “gelukkig is dié wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle s’n”. Om Jesus te volg, om ‘n Jesus-mens te wees, om Gees-vervuld te lewe, is om deeglik te weet dat net God kan jou daarmee help. Jesus-mense is letterlik 100% uitgelewer aan God én natuurlik het dit direkte invloed op jou daaglikse lewenswyse. Jou gelukkig-wees in die lewe word dus alleen deur God bepaal.

Ongelukkig hoor ons die teenoorgestelde by die goddelose wêreld wat sonder God probeer lewe. Daar hoor ons iemand met ‘n goeie selfbeeld tree met selfvertroue op. Jý moet jouself laat geld. Baklei vir jou plekkie in die son waarop jý geregtig is. Trap op ander, anders gaan daar op jou getrap word. Diegene wat bo uitkom, is dié wat sterker, slimmer, mooier, ryker, skelmer is. Ons lewe in ‘n prestasie gedrewe samelewing. Jy en jou werk word gemeet aan kritiese prestasie-areas.

Die sleutel tot afhanklikheid van God sluit egter ‘n nuwe wêreld en ‘n nuwe lewenswyse oop. Waar jy die Heilige Gees die volledige geleentheid gee om ‘n nuwe gesindheid in jou te bewerk, begin jy eers werklik lewe. Juis omdat jy jouself al hoe meer oorgee aan Hom, beweeg jy dan in die kragveld van Gees. En daar kan geen beter plek in die lewe wees as juis dáár nie. Waar Hy oorneem in jou lewe, maak Hy van jou wat Hy wil hê jy moet wees. Soos wat Hy die ekkigheid in jou laat sterwe, staan die “nuwe jy” op, dan lewe jy eers werklik.

Een manier om hierdie wordende “nuwe jy” te beskrywe, is dat hoogmoed word vervang met nederigheid. En die nederigheid behels dat jy met Jesus se gesag in jou, jou plek in sy koninkryk volwaardig inneem. Jý word bemagtig, jý word toegerus, jý word geliefd, jý word bewonder, jý word opgeneem in God se plan en in sy span, jý ervaar vrede en blydskap … jy lewe betekenisvol, want jy lewe God-vervuld! 

God sluit die ware lewe vir jóú met sleutel EEN oop …

 

 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.