God se Vaderskap nie net metafoor

 

Hy is Vader in die volmaakste sin van die woord, vir elkeen wat in en deur Jesus Christus in Hom glo.

Daarom sê Christus in Johannes 15:9: “Wie My sien, sien die Vader.” Daarom leer Hy ons bid: “Ons Vader wat in die hemel is” (Matt. 6:9). Daarom is die gelowiges kinders van God (Joh. 1:12).

As jy God nie as jou Vader in Christus ken en bely nie, kan jy ook nie bely dat alles in jou lewe (reën en droogte, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, ensovoorts) uit sy Vaderhand kom nie. God se teenwoordigheid in jou lewe kan nooit nader wees as wanneer jy Hom ken as jou Vader nie.

Ten slotte maak Jordaan die stelling dat álles wat ons oor God sê “voorlopig, spekulatief, onbepaald, ’n onvoltooide sin” is. Ook dit is nie korrek nie.

Wie erns maak met wat God oor Homself in sy Woord sê en deur sy Gees gelei word, kan soveel van God ken as wat nodig is om verlos te word en om Hom te eer.

 

Bron:  Beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.