Jy net beter

In die vier Nuwe Testamentiese evangelies (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) handel een uit elke tien verse direk oor geld en Jesus se gesprekke het hoofsaaklik oor die koninkryk, geld en besittings gegaan. Jesus het in sestien van die agt–en–dertig gelykenisse wat opgeteken is, oor die hantering van geld en besittings gesels.

 


Die Bybel praat eintlik baie positief oor geld en die materiële wêreld. Die skeppingsverhaal (Gen 1, 2) herhaal ongeveer 7 keer dat God alles goed gemaak het. In die Ou Testament (Genesis, Numeri, Deuteronomium) is dit ook duidelik dat God Sy volke met voorspoed en materiële besittings seën sodat hulle weer ander kan seën. In ’n boek soos Spreuke word geld en besittings beskou as ’n beloning vir harde werk. Daar was selfs Christene wat ryk was en rondreisende predikers finansieel ondersteun het. Die Christelike gemeenskap is geken aan hulle mededeelsaamheid wanneer dit oor hulle geld en besittings gegaan het (2 Kor 8, Hand 4). God word in die Bybel erken as die Gewer van alle goeie dinge (geld en besittings ingesluit).

2. Dit is hoekom geld jou gemeen kan maak…

Wanneer mense te geheg aan geld raak kan die lewe onsmaaklik word. Met ander woorde wanneer die begeerte na geld alles–oorheersend word dan is daar nare gevolge:

 

  • Mense ignoreer God,

  • Mense begin mekaar as objekte sien wat hulle help of verhoed om meer geld te maak of te kry, en

  • Die armes en verwaarloosdes word vermy.


Ek neem aan dit is waarom daar verskeie Ou Testamentiese wette is wat daarop dui dat mense net ’n sekere hoeveelheid besittings mag hê. So byvoorbeeld is die Sabbatsjaar en jubeljaar ’n manier om mense daaraan te herinner dat hulle nie so geheg aan geld hoef te raak nie aangesien God die voorsiener daarvan is. Hieruit kan ons aflei dat die ingesteldheid teenoor geld baie belangrik is. Iets soos geldgierigheid is ’n ingesteldheid wat ’n stuk metaal of papier in ’n afgod genaamd Mammon kan verander. 1 Tim 6:10–11 verwoord bogenoemde soos volg: Om agter geld aan te hardloop laat jou in die kloue van allerhande slegte dinge inhardloop. Daar is party mense wat eers aan die kerk behoort het, maar toe so agter geld begin aanloop het dat hulle vandag nie eens meer ’n lid van die kerk is nie. Ons weet hoe sleg dit nou met hulle gaan. Hulle het die een probleem op die ander. Timoteus, jy is God s’n. Bly weg van al hierdie slegte dinge af. Doen eerder jou bes om so te leef dat God met jou tevrede voel. Hou aan om op God te vertrou en om oor te loop van liefde vir ander. Moenie moed verloor nie en hanteer ander mense altyd mooi sodat hulle goed voel om by jou te wees.

3&4. Hoe jy eintlik met geld moet werk en hartsverandering

Die fondasie van enige handeling met geld het eintlik te make met die erkenning of ontkenning van die feit dat alles aan die Here behoort (Ps 24, Kol 1:15–17). Hiervolgens is mense slegs rentmeesters of anders gestel, mense bestuur God se besittings.

Om rentmeester te wees is allermins ’n vergeesteliking van die materiële maar eerder ’n toewyding, van my hele lewe en alles wat ek besit, aan God. Hierdie toewyding sal jou nuwe vrae oor geld laat vra wat kan lei tot ’n vars hantering daarvan. Die volgende vrae en die antwoorde daarop mag jou dalk verras:

  • Hoeveel is genoeg om van te leef?

  • Watter gunsteling besitting gebruik ek glad vir die afgelope twee jaar nie? Wie sal dit beter as ek kan gebruik?

  • Watter nood kan ek aanspreek met dit wat ek het?

  • Wat moet ek verander in my houding teenoor geld wat tot gevolg sal hê dat ek my besittings meer geniet?


Deur hierdie vrae eerlik te antwoord en dit uit te leef kan jy dalk die persoon wees wat Richard Rohr ’n ander belewenis van Christene kon gee.

“It is my experience after forty years as a priest that we could say the same about many well–intentioned Christians and clergy. Their religion has never touched them or healed them or healed them at the unconscious level where all of the real motivation, hurts, unforgiveness, anger, wounds, and illusions are stored, hiding — and often fully operative. They never went to the “inner room” where Jesus invited us, and where things hid “secretly” (Matthew 6:6). Christians are usually well–intentioned people until you get to real issues of ego, control, power, money, pleasure, and security. Then they tend to be pretty much like anybody else.” — Richard Rohr

Dr Johan Beukes, CEO van In Harmonie

Bron: ekerk.org