Rykdom en Welvaart

Ek het baie gewonder, hoe is dit dan dat ons dikwels (veral in die Ou Testament) rykdom as God se seën sien, maar Jesus spreek hom so uit teenoor rykdom. Ek glo nie per definisie dat dit vir Jesus gegaan het oor rykdom as sulks nie, maar materialisme en gierigheid. As ons in hierdie konteks daarna kyk, dan is daar skrikwekkend baie waarskuwings daarteen. Ons hoef nie net na die Bybel te kyk om die resultaat van materialisme te sien nie. Dit lê oral om ons. Hoekom waarsku Jesus so ernstig oor geld, goeters, besittings?

Hy gaan eintlik sovêr om dit af te speel teenoor die ewige lewe! Jak 4 : 1 – 3 Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? 2 Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ‘n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. 3 As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Ek dink Jakobus slaan die spyker op die kop. Julle wil dinge hê en kry dit nie, dan wil julle moord pleeg.

Ek wonder as ons statistiek sou sien oor die persentasie van misdade wat gepleeg word oor die materiële, wat dit sou wees. Diefstal, bedrog, witboordjie misdade, geldwassery – so kan ons opnoem. Dit is alles misdade wat spruit uit die mens se siek begeerte na meer en beter.

Dit lyk inderdaad of ons ‘n groot probleem in ons samelewing het hiermee. Wat is rykdom? Iemand sê: “dis dit wat jy het wat meer is as wat jy absoluut nodig het om van te lewe”. ‘n Ander som dit so op: “Die rykste persoon tussen enige twee mense, is die een wat die meeste gedoen kry met wat hy het”. Die meeste van ons is inderdaad (relatief gesproke) nogal redelik welaf, want daar is altyd iemand armer as jy. Hoekom is dit dan dat ons nooit genoeg kry nie? Ek lees ‘n boekie oor geld wat begin deur te sê: almal van ons het gemiddeld 10% te min. Iemand spog daarmee dat die eerste R74000 per maand net gate toestop – hy het ook te min. Ek het nou die dag ’n baie welaf persoon hoor sê: “Ek weet nie wat jy besit nie, of hoe dit met jou geldsake gaan nie, wees tevrede met wat jy het. Ek het gesien dat die rykstes nie een genoeg nie en jaag na nog meer”. Joh 10 : 10:- “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed”. Hoekom koppel ons geld en goed aan die oorvloed wat in hierdie teks genoem word? Wat van oorvloed gesondheid, oorvloed wysheid, insig, liefde, vreugde, vrede, geluk, respek? Dis tog seker baie meer werd as besittings? Pred 5 : 9 waarsku:- “Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie”. Jy kan baie gou agterkom as ‘n persoon hieraan ly – dis al waaroor hy praat. Praat sommer maklik uit sy beursie uit. Wat is Jesus se teenvoeter?

Openb 3 : 17 – 19 Julle sê: Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal. 18 Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. 19 Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Ons is ryk, skatryk. Matt 6 : 19 – 20 Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 20 Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.

Vers 21: “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees”. Hoe leef ons met wat ons het?

Leef só dat jy iets het om vir armes te gee. Mal 3: “Bring die volle tiende” – daar word gesê wat met 10% moet gebeur, maar nie met die ander 90% nie. Daarvoor vra die Here vir ons rentmeesterskap. Materialisme het ‘n prys, soms ‘n baie duur prys. Duur motors wat ons soms net ‘n half uur per dag gebruik, ‘n deftige huis, maar ons moet sulke lang ure werk om dit te betaal, dat daar geen tyd oor is om dit te geniet nie. Is dit nie maar deel van die probleem in ons samelewing vandag nie? Pa (en ma) werk so hard om bo uit te kom, dat ons ons gesinne vernietig, en nie ouers vir ons kinders is nie. Ons geniet nie ons kinders nie, gee geen tyd vir hulle nie. Wat doen ons dan? Ons “flood” hulle met geld, wat dan nog meer probleme bring en berei hulle voor vir ‘n volgende generasie met materialistiese probleme.

Wat is genoeg? Spr 30 : 8 – 9 moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie; moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het, 9 sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: Wie is die Here? nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie. Kom ons tel ons seëninge en ons bid dat die Here vir ons balans en tevredenheid sal leer.

Bron: heuning.co.za

Uitdagings Van Ledigheid En Plesier


’n Seën of ’n vloek?
Ek het die onderwys verlaat en ’n beroep in die sakewêreld begin volg. In plaas van R120 000 per jaar, het ek nou R240 000 per jaar verdien – met ’n maatskappymotor! Terselfdertyd het my vrou gegradueer en voltyds begin werk. Binne die bestek van ’n kort tydjie het die Pearson-gesin se inkomste met 150% gegroei.

Om in ‘yuppie’-hemel te leef
Net soos dit dikwels gebeur met individue en gesinne wat in die valstrik van materia-lisme trap, het daar saam met die ekstra inkomste ’n innerlike dringendheid ontwikkel om die geld te spandeer. Ek het myself ‘bederf’ met ’n splinternuwe motorkar. Die vermoë om dit te kon koop, het kragtige gevoelens van eiewaarde en bewustheid van stygende status in my ontketen.
Ek het die motor elke dag gewas en een keer ’n week gepolitoer. Wanneer ek agter die stuur is, het ek gevoel hoe ek ons vroeëre ‘raapskraap-lewe’ al verder agterlaat.
Ek was in ‘yuppie’-hemel, maar sonder dat ek dit besef het, was my geestelike lewe besig om te sink. My toewyding aan Christus – my brandende geesdrif om Sy getroue dissipel te wees, het afgekoel.
Ek het steeds dieselfde leerstellings geglo, maar my daaglikse lewe het ’n ander leerstelling weerspieël – ’n leerstelling van welvaart, eiegeregtigheid en materialisme. Die dinge van hierdie wêreld het belangriker geword as die dinge van God. Die tevredenheid van vroeër is deur ’n voortdurende begeerte na meer en beter vervang. Ek het ’n swak Christelike lewe geleef en my dieper en dieper in die groef van begeerte en meer besittings ingegrawe.

Nederige berou
Genadig is ek deur die werkende krag van die Heilige Gees tot nederigheid gebring en wesenlik uitgedaag toe ek ’n paar maande aan ’n mannegroep behoort het en uit hulle voorbeeld geleer het hoe om ’n godvrugtige, voorspoedige lewe te leef – en nie deur besittings beheer word nie. Slegs ’n paar jaar te vore, het ek gevoel ek weet alles, maar nou was ek berouvol oor waar ek my bevind het.

Jou geld of jou lewe
Een van die wanopvattings wat dikwels oor geld en besittings uitgespreek word, is dat dit boos is en verwerp en verag moet word. As God jou met ’n groot aandeel in hierdie wêreld se goedere geseën het, beteken dit nie noodwendig dat jy ’n slagoffer van materialisme is nie. Wanneer jy jou rykdom en besittings belangriker as die dinge van God ag, word die perke egter oorskry.
“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” Matt 6:24. Volgens Jesus sal een van die twee dus aan die kortste ent trek. Jy gaan óf jou toewyding aan God inboet deur aan jou begeerte vir die mooi besittings voorrang te gee, óf jy sal jou toewyding aan materialisme afskaal deur God met jou hele hart te volg – en dit behels opoffering, om eenvoudig te lewe, om te gee en om te dien.

Waar jou skat is…
Hoeveel van ons het snags al wakker gelê en planne beraam hoe om daardie nuwe stel gholfstokke of daardie nuwe Lexus te bekom. Hoeveel van ons het al gesê: “Die lewe sou volmaak wees as ek net …gehad het.”
Hoeveel van ons het ons al bevind waar ons ’n fyn etiese balans probeer handhaaf, reikend na iets wat buite ons bereik sal bly, tensy ons daardie grens oortree? Vir die Christen in die besigheidswêreld is materialisme ’n subtiele gevaar. Materialisme is nie so voor die hand liggend gevaarlik soos om te steel of om rond te slaap nie, maar dit is geensins minder dodelik vir jou emosionele en geestelike welsyn nie.

Rentmeesterskap of eienaarskap
Dit maak nie saak hoe min of hoe baie jy besit nie, God besit alles. Om te verhoed dat materialisme wortelskiet, moet jy besef dat jy ’n rentmeester van God se eiendom is.
As jy probeer om die waarde van jou lewe te bepaal volgens wat jy besit, het jy reeds misluk, omdat die hele idee van eie-naarskap op ’n fondasie van sand gebou is. Jy besit nie werklik enigiets nie. Alles wat jy besit, behoort aan God.
Wanneer ons vasklou aan ’n ingesteldheid van eienaarskap en eiegeregtigheid, beïnvloed dit ons perspektief oor ‘teruggee’ aan God. Soms dink Christene omdat God die eerste 10% besit (tiende), die ander 90% aan hulle behoort. Die doel van die tiende is nie om ’n winsdelingskema met God te deel nie.
God stel daarin belang hoe jy alles bestuur wat Hy jou skenk. Ons kan hierdie mynveld van materialisme vermy as ons onsself as rentmeesters beskou van alles wat ons besit, in plaas van om eienaars daarvan te wees. “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here.” Ps 24:1.

Moenie bo jou vermoëns leef nie
Om op krediet te leef en dan nóg geld te leen om meer besittings aan te skaf, is die verskriklike valstrik van materialisme.
Toe kredietkaartmaatskappye besef dat mense op materiële vlak met mekaar meeding en tot sukses gemotiveer word deur die jaloesie van hulle bure, het sommige van hierdie maatskappye advertensies bedink wat hierdie drang uitbuit en aanmoedig.
As Christene moet ons ons prioriteite in plek stel en skatte in die Hemel opgaar en nie op aarde nie. God waarsku teen skuld; let wel, ek sê nie God verbied dit nie, maar skuld sal jou aan ander gebonde hou. Jy sal nie vry wees om die wil van God te doen nie.

Beskikbaarheid versus onbeskikbaarheid
Mense wat finansieel oorbelas is en ten opsigte van hulle be-roep en vryetydsbesteding oorlaai is, sal hulleself nie sommer beskikbaar stel vir diens aan God nie. Hoe sou jy Jesus se woord in Lukas 14:16-4 interpreteer as jy rentmeesterskap, tevredenheid, beskikbaarheid, eienaarskap en krediet in gedagte hou?
Die uitgenooide gaste wat in die gelykenis genoem word, was meer in ander belange geïnteresseerd as om die fees by te woon. Deur hulle toegewyde verbintenis met hulle eie agendas het hulle hulleself onbeskikbaar vir die fees gestel. Stel teenoor hierdie onbeskikbaarheid God se uitdaging in 2 Kronieke 16:9: “Die Here het Sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.” As ons harte verteer word deur materialisme of om ’n groter bankbalans te bekom, kan God ons nie vir Sy doel gebruik en versterk nie.
Deur Sy genade skenk God jou soveel dinge in hierdie lewe en Hy verwag van jou om daarna om te sien sonder om daaraan verknog te raak. In die woorde van Joe Stowell, “The real point of materialism is not how much we have, but what has us.”

JAMES M. PEARSON is die outeur van die boek, ‘Minefields in the Marketplace’.

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/

Jy net beter

In die vier Nuwe Testamentiese evangelies (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) handel een uit elke tien verse direk oor geld en Jesus se gesprekke het hoofsaaklik oor die koninkryk, geld en besittings gegaan. Jesus het in sestien van die agt–en–dertig gelykenisse wat opgeteken is, oor die hantering van geld en besittings gesels.

 


Die Bybel praat eintlik baie positief oor geld en die materiële wêreld. Die skeppingsverhaal (Gen 1, 2) herhaal ongeveer 7 keer dat God alles goed gemaak het. In die Ou Testament (Genesis, Numeri, Deuteronomium) is dit ook duidelik dat God Sy volke met voorspoed en materiële besittings seën sodat hulle weer ander kan seën. In ’n boek soos Spreuke word geld en besittings beskou as ’n beloning vir harde werk. Daar was selfs Christene wat ryk was en rondreisende predikers finansieel ondersteun het. Die Christelike gemeenskap is geken aan hulle mededeelsaamheid wanneer dit oor hulle geld en besittings gegaan het (2 Kor 8, Hand 4). God word in die Bybel erken as die Gewer van alle goeie dinge (geld en besittings ingesluit).

2. Dit is hoekom geld jou gemeen kan maak…

Wanneer mense te geheg aan geld raak kan die lewe onsmaaklik word. Met ander woorde wanneer die begeerte na geld alles–oorheersend word dan is daar nare gevolge:

 

  • Mense ignoreer God,

  • Mense begin mekaar as objekte sien wat hulle help of verhoed om meer geld te maak of te kry, en

  • Die armes en verwaarloosdes word vermy.


Ek neem aan dit is waarom daar verskeie Ou Testamentiese wette is wat daarop dui dat mense net ’n sekere hoeveelheid besittings mag hê. So byvoorbeeld is die Sabbatsjaar en jubeljaar ’n manier om mense daaraan te herinner dat hulle nie so geheg aan geld hoef te raak nie aangesien God die voorsiener daarvan is. Hieruit kan ons aflei dat die ingesteldheid teenoor geld baie belangrik is. Iets soos geldgierigheid is ’n ingesteldheid wat ’n stuk metaal of papier in ’n afgod genaamd Mammon kan verander. 1 Tim 6:10–11 verwoord bogenoemde soos volg: Om agter geld aan te hardloop laat jou in die kloue van allerhande slegte dinge inhardloop. Daar is party mense wat eers aan die kerk behoort het, maar toe so agter geld begin aanloop het dat hulle vandag nie eens meer ’n lid van die kerk is nie. Ons weet hoe sleg dit nou met hulle gaan. Hulle het die een probleem op die ander. Timoteus, jy is God s’n. Bly weg van al hierdie slegte dinge af. Doen eerder jou bes om so te leef dat God met jou tevrede voel. Hou aan om op God te vertrou en om oor te loop van liefde vir ander. Moenie moed verloor nie en hanteer ander mense altyd mooi sodat hulle goed voel om by jou te wees.

3&4. Hoe jy eintlik met geld moet werk en hartsverandering

Die fondasie van enige handeling met geld het eintlik te make met die erkenning of ontkenning van die feit dat alles aan die Here behoort (Ps 24, Kol 1:15–17). Hiervolgens is mense slegs rentmeesters of anders gestel, mense bestuur God se besittings.

Om rentmeester te wees is allermins ’n vergeesteliking van die materiële maar eerder ’n toewyding, van my hele lewe en alles wat ek besit, aan God. Hierdie toewyding sal jou nuwe vrae oor geld laat vra wat kan lei tot ’n vars hantering daarvan. Die volgende vrae en die antwoorde daarop mag jou dalk verras:

  • Hoeveel is genoeg om van te leef?

  • Watter gunsteling besitting gebruik ek glad vir die afgelope twee jaar nie? Wie sal dit beter as ek kan gebruik?

  • Watter nood kan ek aanspreek met dit wat ek het?

  • Wat moet ek verander in my houding teenoor geld wat tot gevolg sal hê dat ek my besittings meer geniet?


Deur hierdie vrae eerlik te antwoord en dit uit te leef kan jy dalk die persoon wees wat Richard Rohr ’n ander belewenis van Christene kon gee.

“It is my experience after forty years as a priest that we could say the same about many well–intentioned Christians and clergy. Their religion has never touched them or healed them or healed them at the unconscious level where all of the real motivation, hurts, unforgiveness, anger, wounds, and illusions are stored, hiding — and often fully operative. They never went to the “inner room” where Jesus invited us, and where things hid “secretly” (Matthew 6:6). Christians are usually well–intentioned people until you get to real issues of ego, control, power, money, pleasure, and security. Then they tend to be pretty much like anybody else.” — Richard Rohr

Dr Johan Beukes, CEO van In Harmonie

Bron: ekerk.org

Geld


Luk 16:10-13
“Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?  As julle met ‘n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? “Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”


Kom ons praat oor geld, maar onthou: te veel geld, of ‘n gebrek aan geld kwalifiseer of diskwalifiseer geen mens van die hemel nie. Daar is niks fout met geld nie, daar is soms fout met ons en hoe ons met geld omgaan.

Ek ken ‘n man, as hy begin praat, dan gaan dit ALTYD oor geld. Sonder uitsondering. Hy het hierdie en daardie gekoop, soveel betaal, soveel ge-“score”, so ‘n wins afgedwing, soveel beding, ens. Boonop voel hy altyd so goed as hy die ander persoon as’t ware ingedoen het … dan is hy trots daarop en vertel dit met smaak oor. Altyd geld, geld, geld, tot vervelens toe. Dit laat my aan die volgende teks dink:

Spr 20:14
“Sleg! Sleg!” sê die koper, maar as hy weg is, spog hy met sy winskopie

Wanneer die Here in die Bybel oor geld praat, is dit hoofsaaklik negatief. Miskien is dit juis omdat dit vir so baie mense ‘n probleem is. Ek kom terug na my vrae van vroeër:

Gebed oor lotto:

Hoe sou dié gebed wees: Here, ek het tans ‘n groot geldnood. U weet dit. U is ook ‘n God wat wil hê dat dit moet goed gaan met U kinders. Here, ek gaan nou geld neem wat ek nie kan bekostig nie, en ‘n paar lotto kaartjies koop. Vader, U weet hoe werk die lotto, U weet dat ek net ‘n een uit 14 miljoen kans het om te wen. Gaan dus nou asb oor die hele land, en neem die geld wat duisende mense met ‘n valse hoop om die lotto spandeer het, geld wat dalk brood uit honderde kindertjies se monde gevat het. Neem nou daardie geld, koppel dit aan my nommer, en gee dit asb vir my, want ek wil graag ‘n lekker vakansie gaan hou.

Koop jy soms skelm? Gewoonlik is dit dan ook met geld wat jy nie het nie. Sit jy jou man, of jou huishouding, onder geweldige finansiële stres? Lê jou eggenoot wakker oor jou koopdrange? Pleeg jy dalk self-bedrog? Is jy altyd ontevrede en wil altyd meer en beter hê? Dryf ander mense se welvaart jou tot armoede? Sit jy dalk jou huwelik op die spel daarvoor?

Het jy dalk al sover gegaan en geld geneem by die werk? Oppas, jy gaan uitgevang word, en dan sal tronkstraf jou voorland word.

Kom ons kyk wat die Bybel oor die onderwerp sê; hier volg ‘n klompie toepaslike skrifgedeeltes:

Pred 5:9
Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie.

1 Tim 6:10
Geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.

Spr 17:16
Watter nut het dit as ‘n dwaas geld in die hand het om wysheid te koop en hy het nie verstand nie?

Pred 5:12
Ek het in hierdie wêreld ‘n bitter swaar ding gesien: dat ‘n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring.

Spr 11:28
Wie op sy rykdom staatmaak, kom tot ‘n val; wie reg doen, floreer soos groen blare aan ‘n boom.

Spr 23:5
Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dit is weg; dit kry vlerke en vlieg die lug in soos ‘n arend.

Spr 27:24
Rykdom hou nie vir altyd nie; selfs koninklike mag is nie blywend nie.

Spr 28:8
Wie groot rykdom versamel deur mense uit te buit, versamel dit vir iemand wat hom oor arm mense sal ontferm.

Ek moet sê ek ken baie mense wat regtig welaf is, wat hulle geld en welvaart baie oordeelkundig aanwend, wat nie toelaat dat dit hulle lewe oorheers nie; hulle vertrou steeds altyd op die Here. Daar is ook wel mense wat optree asof die Here se versorging oorbodig raak omdat hulle geld alles vir hulle kan koop en doen. Ek het ook al welaf mense gesien wat in ‘n kort tydjie alles verloor.

Wat is die slotsom?
Diegene wat wysheid en nederigheid het, kan rykdom hanteer:

Spr 22:4
Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe.

Spr 15:6
In die huis van die regverdige is daar groot rykdom; die inkomste van die goddelose is vir hom tot nadeel.

Spr 3:16
Die wysheid gee met die een hand ‘n lang lewe en met die ander rykdom en eer.

Spr 10:22
Dit is die seën van die Here wat rykdom bring; jou geswoeg laat dit nie meer word nie.

Spr 14:24
Wyse mense word bekroon met rykdom; die dwaasheid van dwase mense lei na meer dwaasheid.

Spr 13:25
Die regverdige het meer as genoeg om te eet; goddelose mense bly honger.

Moenie bid om die lotto te wen nie – ek glo dit is verkeerd. Bid gereeld vir wysheid, oor hoe om oordeelkundig met geld te werk. Bid teen enige vorm van gierigheid of jaloesie op die besittings van ander. Bid dat die Here jou sal leer om tevrede te wees met wat jy het. Bid dat die Here jou nood sal verlig waar dit buite jou beheer is. En ja, dis sekerlik nie verkeerd om te vra vir bietjie “jam” op die brood nie. Bid vir perspektief op rykdom en besittings. Bid vir ietsie ekstra om vir ander uit te deel.

Bid Spr 30:7-9
Net twee dinge vra ek van U; moet my dit tog nie weier nie; daarna kan ek sterf: moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie; moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het,      sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: “Wie is die Here?” nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.

Bron:  heuning.co.za

Is jou fokus op jou omstandighede of op God?


Sy omstandighede was vir hom ’n groter realiteit as God se almag en teenwoordigheid. Daarom dat hy ’n teken vra.

In ons swaarkry wonder ons ook soms waar God is en wil ons ook soos Gideon ’n teken hê. ’n Teken dat Hy nog daar is en ons seer en swaarkry raaksien. Dat ons gebede nie verniet is nie, dat ons omstandighede, wat nie verander nie en onuithoudbaar voel, tog iewers ten goede gaan meewerk.

As ek net fokus op my verbrokkelende huwelik of my kind wat nie werk kry nie, begin dit lyk asof God nie ons omstandighede kan of wil verander nie. Dan val ek vas in die dryfsand van twyfel en wil ek soos Elia onder die besembos gaan lê en moed opgee. In plaas daarvan kan ek met ’n wilsbesluit ’n loflied sing wat my herinner aan hoe groot God is. Selfs hierdie eenvoudige kinderliedjie kan die swaarste gemoed lig: “My God is so goed, so groot en so magtig. Daar’s niks wat my God nie kan doen.”

Die waarheid is dat God se liefdevolle teenwoordigheid nie afhanklik is van my omstandighede en emosies nie. Hy hou my altyd in Sy hand. Sy liefde en trou is ’n onbreekbare belofte. Dawid prys God in Psalm 144:2 “U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redder, my beskermer by wie ek skuil, wat my volk aan my onderdanig maak” terwyl hy vasgekeer in die grot van Abdullam is, sy lewe in gevaar.

Daarom kan ek my man bemoedig deur sy rug te masseer wat seer is van die spanning oor werksomstandighede, en hom deur hierdie klein liefdesdaad herinner aan God se grootheid, liefde en trou en kan ons albei krag en moed kry om aan te gaan. Besef ons dat ten spyte van ons seer en onveranderde omstandighede, ons steeds in Sy hand is, dat Hy ons hierdeur sal dra en vind ons vertroosting in Romeine 8:28 “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is”.

Bron:ekerk.orgNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.