Kan ek iemand hof toe vat?

Kan jy dit glo na 18jaar saam met hulle. Ek weet hulle speel vir tyd sodat ‘n mens belangstelling verloor en ook nie meer geld het om hulle aan te vat nie, so dus korrespondeer hulle glad nie met my of my prokureurs nie.

Ek hoop dat dit vir julle van insig kan wees, want ek glo nie enigiemand kan God se naam vir sy eie gewin gebruik en daarmee wegkom nie.

Antwoord 
Prof Francois Malan antwoord:

Waar in die Bybel staan dit dat jy iemand mag hof toe vat? Ek is bevrees dit staan nie in die Bybel nie.

In 1 Kor.6:1-11 behandel Paulus die geval in die gemeente van Korinte waar een gelowige ‘n ander gelowige hof toe vat om voor heidense regters sy reg te gaan soek. Paulus verwys die gelowiges na die gemeente om ‘n verstandige mens onder hulle te laat reg spreek tussen die gelowiges wat geskille het oor alledaagse dinge (die dinge van hierdie lewe, in die lig van die toekomstige hemelse dinge), om so tot versoening te kom.

Hy betreur dat dat daar nog hofsake tussen gelowiges is, en wys die gemeente op ‘n ander manier van lewe:
Vir die mense wat hulle mede-gelowiges aankla vra hy waarom hulle nie liewer onreg ly en hulle tekort laat doen nie (letterlik: hulle laat berowe of bedrieg nie).
Vir die mense wat hulle mede-gelowiges onreg aandoen en beroof/bedrieg waarsku hy dat die wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie.

In Romeine 12:9-21 beskryf Paulus hoe gelowiges uit liefde moet lewe, o.a. om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar die kwaad te oorwin deur die goeie; om nie self wraak te neem nie, maar die oordeel aan God oor te laat, Hy sal vergeld.

Die pad wat Jesus in Matteus 18:15-35 voorgehou het vir die gelowiges is ook nie om hof toe te gaan nie. Hy sê: As jou broer verkeerd opgetree het teen jou (letterlik: teen jou gesondig het, dit wil sê: opgetree het teen die wil en wet van God, wat o.a. sê: jy mag nie steel nie), gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ‘n heiden en ‘n tollenaar behandel. Dit kan beteken dat hy uit die hemel uitgesluit word. Maar ons word geroep om mekaar van harte te vergewe in die lig van die groot vergifnis wat Christus vir ons berei het aan die kruis en waarin ons lewe.

Ek is bevrees ons ekonomiese lewe volg nie die pad van die Bybel nie; nie met die wyse waarop broers ‘n mede-broer kul en selfs sy salaris ontneem nie; nie met die wyse waarop ons die probleme hof toe vat om mekaar daar by te kom nie.

Bron:  http://www.bybelkennis.co.za/Algemene-Artikels-Bybelse-Temas-en-Sake/Kan-ek-iemand-hof-toe-vat-Kan-ek-iemand-hof-toe-vat.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.