Met die regte vrugte aan jou boom

Ons gelowiges op aarde kan met die bome in die kwekery vergelyk word. Ons noem onsself “Christenbome” wat potensieel die “Heilige Gees se vrug” kan dra. Die ware toets kom egter by die bot-gedeelte.

 

Hoe hanteer jy oomblikke waarin jou humeur beproef word, wanneer situasies in die werkplek anders verloop as wat jy beplan het, of situasies waarin jy gronde het om jou vyand terug te betaal vir wat hy of sy aan jou gedoen het? Kies jy om liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing deel van jou lewe te maak? Of dra jy die vrugte van rusie, woede, afguns en al hierdie dergelike dinge?

 

In Galasiërs 5:19-22 lees ons van twee verskillende tipes vrugte wat elkeen van ons potensieel aan ons lewensboom kan dra:

 

TIPE 1: VRUGTE VAN DIE SONDIGE NATUUR

  • Galasiërs 5:19-21: “Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.”

TIPE 2: VRUGTE VAN DIE HEILIGE GEES

  • Galasiërs 5:22: “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.”

Dra jy vandag perskes of pruime aan jou takke? Moedig jou optrede die mense rondom jou aan om nader aan God te groei om om van Hom af weg te stap? Kom ons nooit die Heilige Gees nuut in ons lewens in sodat ons woorde en dade begin ooreenstem! Sterkte.

 

Vader God, kom woon vandag nuut deur u Gees in my lewe. En lei my daagliks waar ek nog swak is om vrug te begin dra wat getuig dat U die belangrikste in my lewe is. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.