Vars storie vir ’n nuwe beginOral om ons is daar lewensbelangrike stories. 

Ek dink dit is ook die rede waarom oudgenl. Johan van der Merwe se memorandum oor die belydenis van Belhar belangrik is. 

Die verhaal wat hy daarin vertel, is die lewensverhaal van baie van Beeld se lesers. 

Mense sien hulself in dié storie – goeie, gelowige mense wat oortuig was daar is ’n totale aanslag teen die Christendom in Suid-Afrika; mense wat bereid was om teen kommuniste te baklei, of dit nou op die grens of in die townships was; mense wat oortuig was apartheid is die regte oplossing vir die politieke situasie in Suid-Afrika. 

Ek is net so diep oortuig dat die meeste van Beeld se lesers weet dat daardie storie tot ’n einde gekom het. 

Kommunisme het saam met die Berlynse Muur ineengestort. 

Die oorweldigende huidige verbruikerskultuur is toe al die tyd baie giftiger vir die Christelike geloof as al die kommuniste saam. 

Apartheid is onwerkbaar, onregverdig en onmenslik. 

Die hele wêreld het verander: Ons leef in ’n tyd van globalisering en diversiteit. 

Ons voortbestaan word bedreig deur ’n ontsaglike ekologiese ramp. Die mensdom het verbysterende tegnologie en tog is daar meer armes en mense wat swaarkry as ooit.

Die einste stories wat die lewe moontlik maak, speel net so ’n belangrike rol om mense te help om deur hierdie tye van verandering sin van die lewe te maak. 

Daarom het ons nuwe stories nodig. Nuwe stories skep nuwe lewe. En ek dink dít is waar Van der Merwe ’n fout maak. 

Ons wil nie die apartheid-storie laat herleef nie. Ook nie die storie van ’n totale kommunistiese aanslag nie. 

Ons verstaan dit was deel van ons ou storie, maar ons smag na ’n nuwe verhaal … en die algemene sinode van die NG Kerk sien in die belydenis van Belhar die hooflyne van ’n nuwe verhaal wat ons kan help om ’n nuwe begin te maak. 

Die storielyn van Belhar is duidelik. God is ’n God van geregtigheid. 

In hierdie wêreld waar ryk bankiers enorme bonusse kry en korrupte politici arm mense se geld steel, kan ons verhale vertel van mededeelsaamheid, sorgsaamheid en moeite om armes te help. 

In hierdie wêreld waar globalisering tot gevolg het dat meer en meer verskillende mense in dieselfde plekke saam ’n lewe moet maak, kan ons praat oor nuwe lewe en eenheid in Jesus Christus. 

Ons kan in die naam van die Here protesteer waar minderhede onderdruk word en mense (ook Afrikaanses) se identiteit en regte vertrap word. 

In ’n wêreld waar ’n harde verbruikerskultuur selfsug laat gedy, kan ons vertel van versoening. 

Die Christelike boodskap is tewens so kragtig dat dit vir vyande moontlik is om vriende te word – ja, dat Johan van der Merwe en Allan Boesak saam nagmaal kan vier. 

Die Griekse woord vir “evangelie” word in sommige kulture wat nie ’n woord vir “nuus” het nie, as “goeie stories” vertaal. 

Ek dink die belydenis van Belhar vertel ’n goeie storie en dit kan die begin wees van ’n vars storie waarin ons onsself nuut ontdek binne God se Groot Storie.

Prof. Nelus Niemandt is moderator van die NG Kerk se algemene sinode.

Bron:   http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Vars-storie-vir-n-nuwe-begin-20120212

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.