Karakter

In kort is sy definisie van karakter:

Character is the will to do what is right, as defined by God, regardless of personal cost.

Ja, uiteindelik iemand wat dit waag om ’n een-sin Bybelse definisie van karakter te gee. Eers toe ek mooi daaroor gaan dink, het ek besef die definisie mag dalk een sin lank wees, maar dat dit ’n toegewyde lewe gekenmerk deur liefde vir God, geestelike dissipline, nederigheid en afhanklikheid vra om dit reg te kry.

Hoeveel het ek al self besluit wat is goed en reg en nie gebuig voor God se standaarde nie? Hoeveel keer het ek “maar almal doen dit” of “net die een keer” as verskoning gebruik om te doen wat ek wil in plaas van wat die Here sê?

Dan praat ek nie eers van persoonlike koste wat dalk te hoog kan wees nie. Ek buig eerder die waarheid of bly liewer stil, want dalk maak wat ek moet sê my ongewild. Dalk gaan iemand vir my kwaad wees as ek die waarheid praat en leef. Dalk is dit beter om te konformeer met die groep, want jy wil nie graag uitstaan en raakgesien word nie.

Hy vra onder andere die vraag:

Are we willing to make Christ the Lord over our lives when it costs us personally?

Verstaan jy hoekom ek so diep dink, so diep gekonfronteer is? Die uitdaging is om bereid te wees om van binne getransformeer te word. Laat toe dat God diep binne in jou werk met sy oortuigings. Dan sal dit ’n lewenstyl word en sal jy as ’n vrou met karakter gekenmerk word.

(Die boek van Andy Stanley is: Louder than Words)

Bron:  ekerk.orgNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.