Mag ons die masjiene afsit?

Die meeste mense maak egter nie voorsiening vir so ’n gebeurlikheid nie, en ons word daarmee gekonfronteer wanneer ’n ouma of oupa aan lewensondersteunende masjiene gekoppel lê, of ’n gesinslid in ’n ongeluk breinbeserings opdoen en in die intensiewe eenheid beland. JUIG! wou uitvind wat die geloofsimplikasies en Bybelse perspektief is wanneer daar besluit moet word om ’n lewensondersteunende ma-sjien af te skakel. 

Val Waldeck, advies-rubriekskrywer en Christen-outeur sê:
“Die beste advies is om te bid en God vir wysheid te vra. Die Bybel is duidelik dat God die outoriteit oor die lewens van mense het. Hy beveel dat niemand die reg het om ‘n medemens te vermoor nie. “Jy mag nie moordpleeg nie.” (Eks 20:13). Die Bybel veroorloof wel geregverdigde doodmaak van ander binne die konteks van oorlog, doodstraf, en selfverdediging. Met die afsit van lewensondersteunende masjiene moet die vraag gevra word: Word hierdie persoon kunsmatig aan die lewe gehou? Is daar hoop op herstel? Is hulle breindood verklaar? 
Elke vraag moet versigtig opgeweeg word aan die hand van deskundige mediese advies. Dit is ‘n netelige kwessie. Ons wil nie iemand anders se lewe in ons eie hande neem en dit voortydig beëindig nie, maar wanneer laat ons die persoon bloot toe om te sterf? As ‘n persoon slegs deur masjiene aan die lewe gehou word, is dit nie verkeerd om die masjiene af te sit nie. 
Sou God wel die persoon aan die lewe wil hou, is Hy heeltemal daartoe in staat om dit sonder die hulp van masjiene te doen. Niemand moet skuldig voel oor so ‘n moeilike en pynlike besluit nie.

Vir diegene wat reeds so ‘n besluit moes neem en met skuldgevoelens worstel, bied Bennie Mostert van ‘Jericho Walls’ hierdie advies:
“Dood is onvermydelik en daar is ‘n onvermydelike punt waar die masjiene afgeskakel moet word – iemand moet die onafwendbare besluit neem.” Sy raad vir diegene wat so ’n besluit moet neem, is om met familie, maar ook goeie vriende te praat. “Dit gee gewoonlik meer perspektief en help om rasionele besluite te neem. 
Die hele familie moet konsensus hê. Dit is gewoonlik goed om voor en na die tyd saam met iemand te bid – indien moontlik, nie ’n familielid nie.” Dit is hier waar geestelike leiding van ’n leraar benodig word.

Pastoor Jack Martin en hoof van Filadelfia Opleidingsentrum sê:
“Hierdie tipe oomblikke is waar ons tot stilstand geruk word en besin oor die waarde van die stoflike. Onderliggend aan hierdie emosionele krisis is die mens se inherente vrees vir skeiding en eensaamheid. Berading mag benodig word voordat die masjiene afgeskakel word asook daarna. Die verwer-king van die verlies en gepaardgaande skuld-emosies, is ’n proses waarvoor voldoende tyd gegun moet word.” Sy advies vir persone in die situasie wat so ’n besluit moet neem, is: 
• Draai na God, veral die Heilige Gees, as Berader en Trooster. ‘Godsdiens’ is in hierdie oomblikke meer as net ’n ritueel. Dit is tasbaar, konkreet, ’n anker van vrede te midde van ’n storm van emosies.
• Wees so rasioneel en objektief moontlik en vertou op God se ware hoop in die skynbare donker situasie
• Onthou hierdie is nie die einde nie, maar oorgang tot ’n nuwe begin, ’n ewige lewe. “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien…En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid…sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut.” Op 21:1-5

DIE ONDERSKEID TUSSEN AKTIEWE EN PASSIEWE GENADEDOOD
Aktiewe
• Doel van die dokter is om die pasiënt dood te maak
• Houding van die dokter is om beheer oor die situasie te neem en God te speel
• Die agent wat die dood veroorsaak  – die dokter

Passiewe
• Om die sterwensproses nie onnodig uit te rek nie, laat pasiënt toe om te sterf
• Die dokter staan in nederigheid en oorgawe terug en erken hy is nie God nie
• Die agent wat die dood veroorsaak  – die siekte

 

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.