Ken jou vyand

Dit is ‘n fout om sy bestaan te ignoreer en ‘n selfs groter fout om die impak en invloed te onderskat wat hy op die lewens van diegene wat jy liefhet, kan hê.

 

Jesus was goed voorberei vir sy ontmoeting met Satan (Matteus 4:1-11). Dit was net na sy doop toe die Heilige Gees Jesus die woestyn ingelei het waar Hy vir 40 dae en nagte gevas het.

 

Daar het die duiwel die honger Jesus versoek om die klippe in brood te verander, en hy het selfs al die koninkryke van die wêreld vir Hom aangebied as Hy “neerval en my aanbid.” Die Bybel vertel ons dat nadat Jesus die duiwel verwerp het, het die engele gekom en Hom versorg.

 

Satan kom dikwels met sy versoekings na ons in die tye wat ons weerstand op sy laagste is. Hy kan ons emosioneel teister en mishandel, maar ons kan weerstand bied want ons vyand, Satan, is reeds verslaan. Sy krag en heerskappy oor gelowiges is reeds aan die kruis verbreek. (Johannes 12:31)

 

Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. (Jakobus 4:7)

 

Gebed: Almagtige God, ons dank U dat deur die offer wat Jesus gebring het, ons die duiwel en sy versoekings kan weersstaan. Ons bid dat U ons geloof sal versterk. Ons bid dit in die Naam van Jesus.

Amen 

Bron:  versndag 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.