Satan se gesag


In Joh 16:11 sê Jesus: die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Wie God nie as Koning van sy lewe ken nie, het die duiwel as heerser oor hom. In Markus 3:22 word hy Beëlsebul (god van alle onreinheid wat van jou besit neem) genoem; in 2 Kor 4:4 ‘die god van hierdie wêreld’ wat die ongelowiges se verstand verblind – wat sy groot mag aandui oor mense, wat nie in ‘n geloofsverbondenheid met God lewe nie.

 

In Joh 8:44 sê Jesus: die duiwel was van die begin af ‘n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen. Daarom het Jesus ook nie geval vir die Satan se aanbod van die wêreld se mag en glorie uit die aardsleuenaar se hand nie, omdat Jesus in gehoorsaamheid God alleen erken en dien (Lk 4:8)

‘My vraag is net, wie het hierdie mag en of glorie aan satan oorgegee soos hy beweer?’

Elke mens wat toegee aan die Satan se versoekings en leuens, gee aan hom die seggenskap oor sy lewe. Daarvan was Eva die voorbeeld: toe sy sien dat die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad begeerlik is omdat dit kennis kan gee, om soos God te wees, het sy haar rug op God gedraai en haar eie god geword. So lewe elke mens vir homself; is elke mens sy eie god wat eerste kom in sy lewe. Daarmee het die duiwel vir haar en elke mens wat vir homself lewe met sy leuen gevang (Genesis 3:4-6).

So wou Satan ook met sy aanbod van wêreldoorheersing vir Jesus vang om voor hom te buig en hom te aanbid. Die sondigheid van die mens is sy smag na eie roem en mag, terwyl God die mens met bepaalde vermoëns geskep het om God en die mense wat God geskep het, uit liefde met jou lewe en vermoëns te dien. Daarom sê Jesus vir die Jode, wat geglo het hulle is kinders van Abraham en kinders van God, dat hulle eintlik kinders van die duiwel is, omdat hulle vir Jesus, wat God aan hulle kom openbaar, wil doodmaak. Vir sy lewe van liefdesdiens sien hulle nie kans nie (Joh 8:33-47).

Maar omdat God sy wêreld met al sy mense, wat Hy goed geskep het, liefhet, ten spyte van hulle verwerping van Hom, het Hy sy Seun gegee om ons van die mag van die sonde en die bose en van onsself te verlos, deur ons straf te dra, en ons van die mag van die bose te verlos. Sodat elkeen wat glo dat Jesus God is, wat vir ons verlossing gesterf het, en as oorwinnaar oor die bose en die dood opgestaan het, die ewige lewe kan hê, deurdat die liefde van God in ons kom woon deur die Heilige Gees, en ons aan Jesus verbind in die geloof (vgl. Joh 3:16; 14:16,17).

Maar dit vra ook van ons om die stryd teen die Bose en teen onsself te stry met die wapens wat Hy vir ons gee (vgl. Efesiërs 6:10-18: met die waarheid, die regte verhouding tot God, bereid om die evangelie van vrede te verkondig, geloof in Christus, ons verlossing deur Christus, die woord van God, gebed tot God, waaksaam bly).


Bron:  bybelkennis.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Ken jou vyand

Dit is ‘n fout om sy bestaan te ignoreer en ‘n selfs groter fout om die impak en invloed te onderskat wat hy op die lewens van diegene wat jy liefhet, kan hê.

 

Jesus was goed voorberei vir sy ontmoeting met Satan (Matteus 4:1-11). Dit was net na sy doop toe die Heilige Gees Jesus die woestyn ingelei het waar Hy vir 40 dae en nagte gevas het.

 

Daar het die duiwel die honger Jesus versoek om die klippe in brood te verander, en hy het selfs al die koninkryke van die wêreld vir Hom aangebied as Hy “neerval en my aanbid.” Die Bybel vertel ons dat nadat Jesus die duiwel verwerp het, het die engele gekom en Hom versorg.

 

Satan kom dikwels met sy versoekings na ons in die tye wat ons weerstand op sy laagste is. Hy kan ons emosioneel teister en mishandel, maar ons kan weerstand bied want ons vyand, Satan, is reeds verslaan. Sy krag en heerskappy oor gelowiges is reeds aan die kruis verbreek. (Johannes 12:31)

 

Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. (Jakobus 4:7)

 

Gebed: Almagtige God, ons dank U dat deur die offer wat Jesus gebring het, ons die duiwel en sy versoekings kan weersstaan. Ons bid dat U ons geloof sal versterk. Ons bid dit in die Naam van Jesus.

Amen 

Bron:  versndag 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.