Koninkryk eerste

Volgens Jesus gebeur toegang tot die koninkryk van God deur metanoia, of soos wat ons dit vertaal: “bekering” (Markus 1:15). Bekering word dikwels in ons dag afgeskaal tot morele gedragsaanpassings. Metanoia vir Jesus is egter nie net ‘n moralistiese koersaanpassing wat tot twee afsonderlike wêrelde aanleiding gee nie — een waar sondaars tuis is, en een doer eenkant waar heiliges saamgroepeer. Metanoia is om daagliks, orals en tussen almal radikaal anders te dink en te leef in die lig van God se nuwe ryk wat reeds aangebreek het.

Die koninkryk van God, soos wat Jesus dit bekendmaak, ken nie die “luukse” van ‘n eie godsdienstige planeet ver verwyderd van “die regte wêreld” met eie agendas en programme nie. Die “luukse” van kerklike personeel wat betalende lidmate van gemeentes of denominasies heeltyd dien en besoek, is vreemd hieraan. In die koninkryk van God is almal voltyds aan diens vir God. In die koninryk is elkeen mosterdsaad en suurdeeg. Hier is almal voltydse sendelinge, gestuurdes, leraars en knegte in diens van God se ryk.

Die koninkryk van God, soos wat Jesus se gelykenisse dit verwoord, gebeur verrassend, onvoorspelbaar, vreemd en selfs skokkend. Die mooiste van alles — dit gebeur boonop vanself. Anders as in vele kerklike kringe, waar eindelose pogings om passiewe lidmate te aktiveer aan die orde van die dag is, groei die koninkryk se saad sommer vanself, terwyl al die werkers rustig slaap. Trouens, al wat saakmaak, is dat die regte grond met koninkryk-saad bereik word (Matteus 13). Dan volg reuse oeste spontaan. Nie menslike inspanning nie, maar Goddelike genade is hier die sleutel.

Bron:  ekerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.