Kry jou taal reg


Van familietaal gepraat, dink net hoe sal jou huweliksmaat voel as jy heeltyd in toekomstaal of hipotetiese taal oor hom of haar praat? As jy gedurig vir almal dinge sou sê soos jy staan op ’n klomp beloftes wat hy of sy vir jou gegee het, sal dit vreemd op hulle oor val. Net so as jy om elke hoek en draai vertel jou huweliksmaat het pas weer drie of vier versoeke van jou laat waar word. Sal ander mense regtig dink jy is ernstig oor jou verhouding met jou huweliksmaat as jy net gedurig deurbrake en antwoorde van hom of haar verwag?

Kry asseblief jou geloofstaal reg. Hoe? Wel, besef opnuut jy is regtig deel van God se nuwe familie omdat jy met jou hele lewe in Jesus Christus glo (1 Johannes 3:1–2). Begryp dat God regtig jou Hemelse Vader is wat vir ewig by jou en al sy ander kinders is. Sy teenwoordigheid, sy liefde, sy nabyheid — dis al wat regtig saakmaak! As jy dit verstaan, sal jou taal God nie langer verskraal tot ’n blote verskaffer van bepaalde religieuse dienste nie. Dan sal jy nie meer op stereotiepe maniere oor Hom praat nie, maar vars, opreg en ook met groot respek! Ware geloofstaal maak jou diep bewus van God se Vaderhart. Dit maak jou nederig.

Laai aanhoudend nuwe familietaal op jou lippe, daardie soort wat vertel dat jy God liefhet met jou hele hart, siel en verstand. Praat groot oor ons groot God. Vertel op kreatiewe maniere van al sy groot dade. Laat jou woorde wys dat sy Gees besig is om jou van heerlikheid tot heerlikheid te verander (2 Korintiërs 3:18). Onthou asseblief die regte geloofstaal is verhoudingstaal. Dis die taal van Goddelike liefde, nabyheid, versorging en omgee. Dis die taal van verwondering, dankbaarheid en tevredenheid. Oefen dit in. Praat gedurig met God as een van sy geliefde kinders. Dan sal jou woorde weer magneties raak in die hemel en op aarde.

Bron:ekerk.org