Laat sy Liefde jou Lei: Die Duif se stem …

Die goddelike Duif – die Gees van God – praat vandag steeds  met ons:
Soms sê Hy: “Wees geduldig. Wag en wéét: Op die régte tyd sal jy antwoorde en ‘n uitkoms kry.”Ander kere fluister Hy: “Ek wil jou seёn met die olyftakkies van die lewe. Vind rus op die plek waar jy nóú is, want dis waar jou vreugde vandag lê.”En dan is daar dié kere wat die Gees aan jou die groen lig gee om iets te doen. Wanneer Hy sê: “Gaan nou en doen wat ek vra. Die tyd is reg. Jou bevryding is hier.”Wat dink jy sê die Heilige Gees vandag vir jou?

Praat met my, Here. Ek luister. En ek sal doen.

Bron:  bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.