Leef deur die Gees


Hoe die Gees in ons werk, is die groot antwoord:
·         God stuur sy eie Gees tot in ons harte sodat Hy altyd en vir ewig in ons is. “En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur …” (Galasiërs 4:6a)
·         Die Gees is die eksklusiewe Geloofsgewer vir ALMAL. Anders gesê, niemand kan glo in Jesus sonder die Heilige Gees nie. “… deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word.” (Galasiërs 5:5)
·         God se Gees in elke Jesus-mens, is die enigste Hulp in ons grootste stryd, naamlik ons stryd teen ons sondige natuur. En die maklikste verstaan van ons sondige natuur, is ons elkeen se selfsugtige obsessie met onsself. “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.” (Galasiërs 5:16)
·         Volkome Vryheid is Wie die Gees in ons is. Slegs Hy neem die swaar las van reg en verkeerd heeltemal van ons skouers af. “Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.” (Galasiërs 5:18)
·         Hy in ons, is die volledige Antwoord vir die uitnemende kwaliteite wat vir ‘n goeie mens bedoel is. Die volledige pakkie kom nét van Hom af! “Die vrug van Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” (Galasiërs 5:22)
·         Alleen deur sy werk in ons, kyk ons radikaal Vrysprekend na ander. Geen afguns, geen afbrekende kritiek, geen status – slegs liefde, slegs omgee, slegs opbouend. “… as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp.” (Galasiërs 6:1)
·         Die Gees van die Drie-enige God is die eintlike Eindresultaat in elke Jesus-mens se bestaan! “… wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.” (Galasiërs 6:8)

Só leef ons deur die Gees !!!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/