Leer leef

Tog is Jesus se roeping aan alle gelowiges presies dieselfde. Sy roeping is tegnies net twee woorde lank: “Volg My!” Jesus nooi ons almal uit tot voltydse navolging van Hom. Hy roep ons eerstens tot ’n 24/7 verhouding met Hom, nie tot om allerlei take of opdragte vir Hom uit te voer nie.

Dit volg later.

Roeping gebeur altyd verhoudingsmatig. Ons word geroep om so naby aan Jesus te loop dat ons die lewe slegs deur sy oë sal bekyk en deur sy ore sal aanhoor. Dan eers sal ons weet wat ons vir Hom moet doen. Vanuit ons navolging van Jesus leer ons hoe om te leef

Bron:  ekerk.org
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.