Lewe uit die Woord

Waar hierdie dinge teenwoordig is, kan dit nie anders nie as om die samewerking te versteur. Maar Paulus dui die pad na samewerking aan. Hy noem vier beginsels wat alle partyskappe en onenigheid sal uitskakel:

  • As ons almal één in Christus is, kan ons nie in tweedrag met mekaar lewe nie. Geen mens kan in eenheid met God en tog in onenigheid met sy naaste leef nie.
  • As ons die Christelike liefde handhaaf, sal ons eenheid vind. Die liefde word nie verbitterd nie, hou nie boek van die kwaad nie, soek nie sy eie belang nie. Die liefde is die groot gelykmaker, die skepper van samewerking en gesonde verhoudings.
  • As ons deur die Heilige Gees besiel word, weerhou dit ons van onenigheid. Die Heilige Gees bind mense aan God en dan ook aan mekaar.
  • As ons vir mekaar omgee, ‘n gevoel van “innige tederheid en ontferming” vir mekaar het.

Dit is Christelike deugde waarsonder ons God nie kan behaag en nooit samewerking kan bewerkstellig nie.

Maar die belangrikste van alles is: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was… (Filippense 2:5). As Christus ons rolmodel is, kan die Satan ons nooit uitmekaar dryf nie.

Uit:Lessenaar oordenkings
Solly Ozrovech

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.