Lewensveranderende boeke is in jou hand

Hy het naamlik besluit om briewe te begin skryf vir die gemeentes wat hy regoor die Romeinse Ryk geplant het. (1 Tessalonisense is die vroegste boek van die Nuwe Testament.)

’n Hele beweging van gelowiges is van toe af via briewe op die roete van Christus gehou. Net so het Markus ’n paar jaar later ook gekies om ’n evangelie te skryf toe hy die kerklike aflosstokkie by Petrus oorgeneem het. (Markus is naamlik die eerste evangelie wat op skrif gestel is.)

Briewe en skriftelike evangelies het meteens die dinamiet geword wat die goeie nuus aangaande Christus wêreldwyd laat weerklank vind het. In die hande van die Gees het hierdie lewensveranderende verhale en leringe lesers regoor die wêreld aangeraak.

Vandag nog is die plofkrag van hierdie tekste voelbaar in die hande van elkeen wat dit met die verwagting lees om God se stem hierin te hoor. Ons noem al hierdie boeke die Woord van God. Lees dit vandag en ervaar wat biljoene ander gelowiges deur die eeue heen ervaar het.

bron:ekerk.org