Mans, word soos Christus dan word ek onderdanig soos kerk


Vers 24: “Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.” 

Weer, haar eie man kry haar onderdanigheid. 

En dan, hier kom die groot ene: Vers 25: “Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het.” 

Hoe onderdanig moet ek aan my man wees? 

Sodra hy aan ’n kruis vir my gaan hang, dan sal ek volkome gehoorsaam en onderdanig wees en alles doen wat hy verwag. 

Nou moet mens twee feite in hierdie gedeelte raaksien. 

Eerstens: Christus was foutloos en sondeloos en het glad nie vir eie gewin nie homself vrywillig laat kruisig ter wille van sy gemeente. 

Tweedens: Christus as hoof van die gemeente verwag hul gehoorsaamheid en getroue aanbidding.

My vraag is: Hoekom word daar van vroue verwag om soos die gemeente te wees, terwyl hul mans glad nie soos Christus is nie? 

My antwoord aan enige man: Word jy soos Christus, dan word ek onderdanig soos die gemeente. Hoe’s daai? 

Bron: http://www.rapport.co.za/MyRapport/Briewe/Mans-word-soos-Christus-dan-word-ek-onderdanig-soos-kerk-20111203 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.