Wanneer is Jesus gebore?


Hoe en hoekom Hy dit alles net vir ons gedoen het, is ’n onderwerp wat ons deurentyd verwonder en ons amper ‘dwing’ om Hom te aanbid. Elke Desember draai baie Christene (en ook nie-Christene, maar wat nogtans die Evangelieboodskap hoor)se lewens om hierdie magiese geboorte van Jesus Christus.

Twee denkskole oor dié datum
Pogings om te probeer vasstel wat die presiese datum is, val binne  twee kategorieë – twee denkskole. Beide metodes maak staat op die telling volgens die ‘groep van Abia’. ’n ‘Groep’ was dié priesters wat ’n spe­sifieke tyd in die tempel diens gedoen het.Die eerste metode begin met Luk 1:5,8 waar ons lees dat Sagaria, vader van Johannes die Doper, in die ‘groep van Abia’ in die tempel diens gedoen het. 1 Kron 24:7-19 dui aan dat daar 24 sulke groepe was. Die aanname is nou dat die agtste ‘groep’ die ‘groep van Abia’ was en dat dié dienstyd­perk vroeg in Junie begin het. 
Deur te aanvaar dat hierdie slotsom akkuraat is, glo sommige dat ons net vorentoe kan tel en die presiese datum van Johannes se geboorte kan vasstel en dan, deur ’n aftreksom te doen (Jesus is ses maande na Johannes gebore – Luk 1:24-36), Jesus se geboortedatum vasstel.
Geboorte en herfsfeeste val saam
As daar dus aanvaar word dat Elizabeth dadelik swanger geword het en dat Elizabeth sowel as Maria se swangerskappe normaal verloop het, sou Johannes in Maart gebore gewees het – nege maande na bevrugting. Volgens hierdie berekening, kon Jesus moontlik in September gebore gewees het. Vir sommige is die feit dat die herfsfeeste van die Ou Testament juis in hierdie tyd gevier word, ’n aanduiding dat hierdie berekenings korrek is.

Berekenings gemaak
Indien hierdie berekenings reg is, het die bevrugting van Maria deur die Heilige Gees (Luk 1:35) in Desember plaasgevind. Die tweede metode om Jesus se geboortedatum vas te stel, tel agteruit eerder as vooruit. Toe die tempel in 70 n.C. vernietig is, was dit tydens ‘die groep van Jojarib’ se diens. 
Indien die priesterlike diens ononderbroke van Sagaria se tyd tot en met die vernietiging van die tempel was, sou die ‘groep van Abia’ tydens die eerste week van Oktober wees. 

Twee datums moontlik
Sommige van die vroeë Christen-skrywers (John Chrysostom, 347 – 407) was van me­ning dat Sagaria die boodskap van Johannes se geboorte op die Groot Versoendag ontvang het en dit was in September of Oktober. Dit sou dan meebring dat Johannes die Doper in Junie of Julie gebore is en Jesus ses maande later – in laat Desember of vroeg in Januarie. Sommige voorstaanders van hierdie tweede metode glo dat 25 Desember die akkurate dag van Jesus se geboorte is terwyl ander glo dis op 6 Januarie.

Keiser Augustus se sensusopdrag
In Luk 2:1-7 lees ons van die belastingsensus wat deur keiser Augustus beveel is. Hierdie sensusrekords is uiteindelik na Rome geneem en Cyril van Jerusalem (348-386 n.C.) het versoek dat die ware datum vir Jesus se geboorte van hierdie sensusdokumente geneem word. Volgens hierdie dokumente was die datum 25 Desember. Ongelukkig is hierdie rekords nie langer beskikbaar nie.

Verloor Hom uit die oog
Wat hou dit nou vir ons in? Dit beteken dood­eenvoudig dat niemand seker is presies wanneer Jesus gebore is nie. Die presiese datum van Jesus se Tweede Koms is baie dieselfde as die datum van Sy Eerste Koms (Matt 24:36, 42, 44, 50 en 25:13). Ten spyte hier­van, is daar mense wat voorspel wanneer Hy weer op die wolke gaan kom en in die proses Jesus en die Evangelie heeltemal uit die oog verloor.
Selfs al weet ons nie die presiese datum van Sy Wederkoms nie, mag ons ons verheug en uitsien na die Tweede Koms. Ons kan Sy Wederkoms op enige dag van ons keuse vier, en dit is moontlik om dit te doen sonder om in voorspellings en spekulasies oor die regte datum betrokke te raak!
 
Ons vier ’n grootse Geskenk
Die Bybel beveel ons nie om die Eerste of die Tweede Koms van Jesus Christus te vier nie. Volgelinge van Jesus Christus mag hulle verheug oor die betekenisvolheid van hierdie twee gebeure. Jesus is die rede vir hierdie vreugdeseisoen. Ons vier nie ’n dag nie, maar eerder die feit dat God, in die persoon Jesus (Immanuel – God met ons, Matt 1:23) gekom het om ons van ons sonde te verlos. Dit was in Jesus wat God aan ons die grootste geskenk ooit gegee het.

Dank vir verlossing
Ongeag wanneer Jesus werklik gebore is, loop ons harte oor van dank en vreugde juis omdat God gekies het om Sy Seun in die wêreld te stuur sodat ons verlossing kan beleef. Die Evangelie vereis nie dat ons Kersfees, en om eerlik te wees, enige ander fees, vier nie. Die opdrag van Jesus in Matteus 28 is duidelik: maak dissipels.

Vier dit tot Sy eer
Dit is gepas dat ons, as broers en susters in Christus, God se liefde vier wanneer ons ontmoet. Of dit nou vir die Christelike feeste soos Kersfees of Paasfees, of enige van die ander jaarlikse feeste is, dit is ons geoorloof om vreugdevol eer en lof aan God te bring. 
Elke viering is ’n uitdrukking van ons liefde en toewyding aan God. Laat elkeen van ons leer hoe om fees tot eer van God te vier sonder om ander mense wat dit nié soos ons vier nie, te veroordeel.

Van JUIG! se kant: Hierdie tyd van die jaar is juis dié geleentheid vir Christene om diegene wat slegs die kerk om sentimentele redes besoek, te bereik met die Evangelie. Laat ons nie hierdie geleentheid om dissipels te maak deur ons vingers laat glip oor ’n datum waaroor niemand werklik sekerheid het nie.

Bron: http://www.juig.co.za/article.php?id=157

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.