My familie dien die Here


Christen-gelowige ouerskap vorm die sleutel vir ‘n gesonde samelewing. Ouers wat verstaan en toepas dat hulle die primêre rolmodelle vir hulle kinders is. Kinders wat die liefde en sekuriteit ervaar van ouers wat openlik lief is vir mekaar en Christelike waardes toepas in die opvoeding van hulle kinders. Daarom het ons die geleentheid om in die kerk met mekaar te praat oor die waarde van gelukkige huwelike. Ons kom hier met mekaar ooreen oor die beginsels wat ons aan ons kinders wil oordra.

Josua lei die volk Israel die beloofde land in. Die Israeliete het in die woestyntog met ander volke in aanraking gekom, en so ook met die afgode van die ander volke. Josua tree namens die Here op en stel die Israeliete voor ‘n keuse: kies wie julle wil dien, die gode van die ander volke, of die Here. Josua het klaar besluit: “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” (Josua 24:15c) Te maklik en te vinnig reageer die Israeliete: “Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God.” (Josua 24:18b) Josua is bekommerd oor hoe erntig die volk is in hulle keuse: “As julle die Here verlaat …, sal Hy … ‘n end aan julle maak.” (Josua 24:20) Dan gebruik Josua ‘n klip as getuie wat alles gehoor het wat die volk belowe het.

Wie wil jy en jou familie dien? 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.