My wenslysie vir die Here


Daar is veral twee goed wat gebeur: Eerstens vind daar ‘n suiwering in die hoofstroom kerke plaas. In die NG Kerk self word al hoe meer gepraat in die rigting van dat dit slegs dié lidmate is wat getrou meeleef met die kerklike aktiwiteite, wat werklike lidmate is. En tweedens is dit juis hierdie “werklike” kinders van die Here, wat spontaan Jesus se liefde prakties uitleef in hulle alledaagse lewe. Hoekom kan dit as ‘n nuwe omwenteling in die kerk gesien word?

Daar is ‘n radikale nuwe fokus op Jesus self! Hy het vir ons die pad kom oopmaak na ons Vader (Johannes 14:6), en ons is een met Hom en die Vader (Johannes 17). Hy wat Jesus is, is dus die dryfkrag en motivering vir ‘n totale omkeer en herlewing in die kerk van Jesus Christus. Sy voorbeeld, sy leefwyse, sy lering, sy selflose offer, sy alles soos geopenbaar deur sy Gees en in sy Woord, verander ons denke oor wie Hy is vandag!

Daarom Paulus se wenslysie: om Christus te ken, en een met Hom te word in sy lyding en in sy opstanding uit die dood. Hierdie wenslysie van Paulus het ‘n direkte invloed op ons verwagtinge in ons lewende verhouding met Hom. Hoe beter ons vir Jesus leer ken vir wie Hy werklik vandag in elkeen van ons wil wees, hoe meer verander Hy ons uitkyk op die lewe. Nou word ons selfs gewillig om swaar te kry (want Hy het die ergste lyding vir óns deurgegaan). Nou loop ons lewendig uit ‘n geestelike doodsheid wat in die kerk ingesluip het. Ja, ons begin al hoe meer soos Jesus wees in hierdie stukkende, verwarde en goddelose wêreld. Maar ons glo ook vas dat ons soos Jesus lewendig in die hemel sal inloop na ons aardse dood.

Mag God se Gees ons elkeen se wenslysie nuwe inhoud gee, ja, ons lewe in Hom nuwe inhoud gee!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.